Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, dyrektor mgr inż. Tomasz Kotajny dokonał kontroli stanu zaawansowania robót na na obiektach mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S w Rajczy i Ujsołach. Pomimo trudnych warunków zimowych wykonawca kontynuuje prace budowlane.  Przypominamy, iż inwestycje te realizowane są  w ramach polsko-słowackiego projektu  Interreg pn.: „Poprawa infrastruktury drogowo-mostowej łączącej powiaty Namestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz współpracy transgranicznej.”

O planowanym terminie zakończenia robót pisaliśmy wcześniej tutaj 

 

 zdjęcia i źródło: PZD w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail