21 lutego 2018 roku Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej ogłosił nabór kandydatów do pracy na  siedem stanowisk, w tym trzy na stanowisko stażysty - docelowo ratownik specjalista (specjalność ratownictwo chemiczno-ekologiczne) oraz cztery  na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik-kierowca).

Wszystkie wakaty dotyczą pracy w systemie zmianowym 24/48 w jednostce ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej. 

Chętni do pracy mogą składać dokumenty do 5 marca. Szczegóły rekrutacji oraz wymagane dokumenty można znaleźć tutaj

Kandydaci muszą spełnić m. in. ustawowe wymogi, takie jak posiadanie polskiego obywatelstwa, niekaralność, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby oraz posiadanie uregulowanego stosunku do służby wojskowej.

Postępowanie kwalifikacyjne podzielone jest na kilka etapów. Sprawdzany będzie m.in. lęk wysokości, sprawność fizyczna, wydolność oraz test z pływania. Będzie też test wiedzy oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Zainteresowanym życzymy powodzenia w procesie rekrutacyjnym.

źródło: straz.bielsko.pl

Udostępnij Drukuj E-mail