Dyrekcja Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów, którzy na wcześniejszych etapach edukacji (szkoła podstawowa, szkoła gimnazjalna) pobierali naukę w klasach integracyjnych, planuje otwarcie dwóch oddziałów integracyjnych w roku szkolnym 2018/2019:  

- Szkołę Branżową I stopnia w zawodzie kucharz (10 miejsc) oraz Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych (10 miejsc),
- Liceum Ogólnokształcące (20 miejsc).

Klasy te pozwolą na kontynuację nauki, a tym samym zdobycie odpowiedniego wykształcenia bądź zawodu. Są odpowiedzią na zróżnicowane potrzeby uczniów, różne style i tempo uczenia się oraz gwarantują właściwe warunki pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu dostosowany jest pod względem architektonicznym  do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy,toaleta). Posiada wykwalifikowaną kadrę: pedagoga, psychologa, oligofrenopedagogów, surdopedagoga, logopedę, socjoterapeutów i specjalistę od rehabilitacji ruchowej. Lekcje odbywają się w mało licznej klasie, a pracę nauczyciela przedmiotu wspiera dodatkowy nauczyciel wspomagający. Podstawa programowa jest realizowana tak samo jak w klasie ogólnodostępnej z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą korzystać z dodatkowych zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, logopedycznych oraz socjoterapeutycznych. Pobyt ucznia w szkole jest bezpieczny ze względu na monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku.


Nowy, dodatkowy oddział liceum ogólnokształcącego-oddział integracyjny  na rok szkolny 2018/2019 otworzony zostanie również w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce. Będzie to  klasa mało liczna, w której będą mogli się uczyć młodzi ludzie wymagający stosowania odpowiednich metod pracy zgodnie ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Proces edukacyjny będzie realizowany w przyjaznej atmosferze, przy współudziale życzliwych nauczycieli ,posiadających odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie. 

źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milówce

 

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail