5 marca br. w Żywcu odbył się pierwszy w tym roku Konwent Burmistrza i Wójtów Powiatu Żywieckiego, któremu przewodniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata. W trakcie obrad Dyrektor Wydziału Komunikacji Grzegorz Glas omówił bieżące funkcjonowanie systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Uczestniczący w konwencie przedstawiciele firmy Beskid Media Sp. z o.o. omówili założenia do realizowanego projektu "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości na terenie powiatu żywieckiego". Prezentację przedstawiła Pani Edyta Ryczko. 

"Realizacja tego projektu ma ogromny wpływ na rozwój teleinformatyczny w powiecie żywieckim, a co za tym idzie także rozwój społeczny oraz gospodarczy. Inwestycja ta umożliwi wielu mieszkańcom bezpośredni dostęp do wysokiej jakości usług, związanych z internetem, telewizją kablową oraz telefonią cyfrową.
Projekt ten zakłada również podłączenie 102 placówek oświatowych do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, co umożliwi wprowadzenie nowych form kształcenia w oparciu o dostęp do nowoczesnych materiałów cyfrowych, a dzięki temu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów we wszystkich szkołach w Polsce. Dzięki realizacji tego projektu, powstanie najnowocześniejsza sieć światłowodowa w miejscach, gdzie do tej pory nie było takich możliwości. Wparcie władz samorządowych, jak i lokalnej społeczności pozwoli na skuteczną realizację procesu inwestycyjnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa."
Za ten projekt firma Beskid Media Sp.z o.o. otrzymała nominację do prestiżowego wyróżnienia - Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak - w kategorii Innowacyjna Firma. Organizatorem nagrody jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Więcej informacji tutaj
 
Przypominamy iż firma Beskid Media (właściciel sieci Telico) w dniu 22 czerwca 2017 roku, podpisała z instytucją Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o dofinansowanie w ramach działania POPC 1.1 „Powszechny Dostęp do Szybkiego Internetu”.
Jak zapowiedziano wtedy, w ramach projektu w latach 2017-2020 na terenie powiatu żywieckiego, powstanie nowa sieć światłowodowa o łącznej długości 700 km, która swoim zasięgiem objąć ma 18 000 gospodarstw domowych i 102 placówki oświatowe. Całkowita wartość projektu to 23 231 287,28 zł.

Założeniem dla projektu jest wybudowanie sieci światłowodowej, gdzie minimalna przepustowość dla każdego abonenta wyniesie 30 Mb/s. W praktyce jednak możliwa szybkość przesyłu danych jest nieograniczona.

W oficjalnej uroczystości podpisania umów o dofinansowanie z programu Program Operacyjny Polska Cyfrowa, z firm którym udało się wygrać konkursy dla obszarów z naszego kraju, wzięli udział duzi operatorzy z całej Polski. Ze strony dostawców Internetu byli to: Dariusz Olek – prezes Beskid Media Sp. z o.o. oraz prezes Telico Sp. z o.o., Marcin Pustelnik – wiceprezes Beskid Media Sp. z o.o. oraz wiceprezes Telico Sp. z o.o., Jean-François Fallacher – prezes Orange Polska S.A, Janusz Kosiński - prezes INEA S.A. oraz wiele innych osobistości. Ze strony rządowej byli to: Mateusz Morawiecki - wicepremier i minister rozwoju oraz minister finansów, Anna Streżyńska – minister cyfryzacji oraz Wanda Buk – dyrektor CPPC.
 
Więcej szczegółowych informacji i zdjęć można odnaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji tutaj.

Poglądowa mapa projektu, gdzie zostanie wybudowana super nowoczesna sieć światłowodowa nowej generacji na terenach powiatu żywieckiego, dostępna jest na stronach CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)  mapka
 
Niebieskie kropki symbolizują budynki jednorodzinne będące w zasięgu sieci (ok. 16 tys. budynków i 18 tys. gospodarstw domowych), a czerwone podłączone jednostki oświatowe.
 
źródło i grafika: Beskid Media
 
Udostępnij Drukuj E-mail