W ramach Poddziałania 19.2. w Gminie Ujsoły - w Złatnej realizowana jest operacja, która zakłada budowę zaplecza socjalno-szatniowego w formie zabudowy kontenerowej przy boisku sportowym w Złatnej. Zagospodarowane zostaną działki nr 17978/8, 17978/12,17978/13. Budynek złożony będzie z elementów modułowych 600/300 połączonych ze sobą stanowiących funkcjonalną całość. W budynku zaplanowano niezbędne do właściwego wykorzystania obiektu pomieszczenia: 2 szatnie, 2 umywalnie, pomieszczenie sędziowskie, magazyn sprzętu sportowego oraz sanitariaty. Budynek wolny będzie od barier architektonicznych, dodatkowo zaplanowano oznakowanie budynku tabliczkami brajlowskimi.

Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Złatnej  podniesie standard bazy sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Ujsoły. 

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

Wartość operacji stanowi kwotę 509 784 zł.

Dofinansowanie  wynosi 324 002 zł.

 zdjęcie i źródło: Gmina Ujsoły

Udostępnij Drukuj E-mail