Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Združeniem Región Beskydy realizuje  mikroprojekt  pt.  „Powietrze  nie  zna  granic”,  który ma  za zadanie podnieść świadomość  ekologiczną  mieszkańców  pogranicza  polsko-słowackiego  w  zakresie negatywnych  skutków  degradacji  środowiska  naturalnego,  w  szczególności  zanieczyszczenia powietrza. 

Jak przewidziano w  mikroprojekcie  w  ramach  działania  odbyło  się  6  spotkań  warsztatowych,  w  Bielsku-Białej, Pszczynie,  Żywcu,  Jordanowie,  Oświęcimiu  oraz  Żylinie  z  udziałem  moderatora,  pana  Piotra Siergieja – rzecznika Polskiego Alarmu Smogowego. 

Warsztaty  skierowane były  do  przedstawicieli  JST,  a  także  organizacji  pozarządowych  zajmujących  się tematyką  ekologii  na  obszarze  Euroregionu  Beskidy.

W efekcie powstał pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko – słowackiego.

źródło: euroregion-beskidy.pl

grafika: pakiet jw.

 

Udostępnij Drukuj E-mail