Andrzej Komoniecki - wójt, burmistrz, fundator wielu cechów żywieckich, a także i przede wszystkim kronikarz żywiecki. W tym roku przypada okrągła 360. rocznica jego urodzin. Z tej okazji Muzeum Miejskie w Żywcu po raz pierwszy w historii prezentuje jego wszystkie zachowane manuskrypty.

Na świat przyszedł w 1628 r. będąc jednym  z siedmiorga dzieci szanowanych mieszczan żywieckich Jana Komonieckiego i Magdaleny z Ficzków Komonieckiej. Pobierał naukę w szkole parafialnej, ale po jej skończeniu swoją wiedzę pogłębiał samodzielnie, czytając wiele książek z biblioteki kościelnej. Władał kilkoma językami: łacińskim, niemieckim i czeskim. Burmistrzem został w 1686 r.,  dwa lata później wójtem, a w 1870 roku objął stanowisko pisarza miejskiego. To właśnie ta funkcja przyczyniła się do jego zainteresowania przeszłością miasta.
Przez całe życie mieszkał na żywieckim rynku w domu z ogrodem wespół z małżonką Zofią Kalwasowiczówną i dwoma synami: Antonim i Janem. Oprócz piastowania funkcji publicznych gospodarował na roli, ale też sporo podróżował. Wspierał żywieckie rzemiosło, był fundatorem wielu znaków cechowych cechów żywieckich oraz kaplicy na górze Burgałowskiej oraz kilku ołtarzy.
Swoje najsłynniejsze dzieło "Chronografia albo Dziejopis Żywiecki" przedstawiające dzieję Żywca na przestrzeni ponad trzystu lat pisał prawie ćwierć wieku, aż do swojej śmierci w 1729 r.
Ta niezwykła, monumentalna kronika licząca ponad 1500 stron zawiera nie tylko prozę, ale wiersze i rysunki jego autorstwa i jest nieocenionym dziełem historycznym.

Komoniecki Ożenił się z Zofią Kalfasowiczówną i gospodarował na roli – podobnie jak pozostali mieszczanie żywieccy w tym czasie, gdyż Żywiec był miasteczkiem rolniczym, a także wiele podróżował

Źródło: http://zywiecinfo.pl/historia/item/1334-andrzej-komoniecki-slawetny-wojt-i-dziejopisarz

Komoniecki Ożenił się z Zofią Kalfasowiczówną i gospodarował na roli – podobnie jak pozostali mieszczanie żywieccy w tym czasie, gdyż Żywiec był miasteczkiem rolniczym, a także wiele podróżował

Źródło: http://zywiecinfo.pl/historia/item/1334-andrzej-komoniecki-slawetny-wojt-i-dziejopisarz


WYSTAWA CZASOWA – „Andrzej Komoniecki – manuskrypty. W 360. rocznicę urodzin”
będzie otwarta do końca maja.

Po raz pierwszy w historii wszystkie zachowane manuskrypty Komonieckiego można oglądać w żywieckim muzeum!

Na ekspozycji zostały zaprezentowane:

 • Chronografia albo Dziejopis Żywiecki, w którym roczne dzieje spraw przeszłych, starodawnych miasta Żywca i pobliskich jego miejsc znajdują się. A ten jest z różnych autorów, pism i wiadomości zebrany i wypisany, a w żywą i trwałą pamięć miastu żywieckiemu jako ojczyźnie swojej miłej ofiarowany roku Pańskiego 1704, przez sławnego Andrzeja Komonieckiego wójta na ten czas żywieckiego.
  Rękopis z roku 1704 r.
  Rękopis z roku 1706 r.
  Rękopis z roku 1699 r. (przed konserwacją)
  Własność Muzeum Miejskiego w Żywcu
 • Monumenta albo zebranie starożytnych dzieł, ozdób, pobożności i łask Boskich przez obraz cudowny Matki Bożej Panny Mariej w parochiej kościoła rychwaldskiego (Rychwałda Monumenta), 1728 r.
  Własność Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie
 • Memoriał kościołów parochiej milowskiej i rajczańskiej, w którym od początku ich erekcje, fundacje i ozdoby wszelkie pokazują się”, 1724 r.
  Własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
  w Milówce
 • List do Franciszka Wielopolskiego w sprawie powołania osobnego cechu kuśnierskiego w Żywcu z czerwca 1699 r.
  Własność Muzeum Miejskiego w Żywcu
 • Księga zapisów braterskich cechu sławetnego i uczciwego nowo fundowanego kuśnierskiego żywieckiego od roku Pańskiego 1699 do 1749 r.
  Własność Muzeum Miejskiego w Żywcu
 • Przywilej Zygmunta Augusta z dnia 13 czerwca 1559 r. potwierdzający prawa cechu kuśnierzy w Oświęcimiu - przepisał i przetłumaczył Andrzej Komoniecki ok. 1699 r.
  Depozyt Muzeum Miejskiego w Żywcu


                                                                     Plakat: Muzeum Miejskie Żywiec
Udostępnij Drukuj E-mail