Jak informuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu mgr inż. Tomasz Kotajny, w dniu 15.03.2018r. odbyła się kontrola robót w ciągu drogi powiatowej nr 1439 S realizowanych w ramach programu Interreg Polsko – Słowacki w Milówce.

W ciągu tej drogi wykonywano zjazdy do posesji, na drogi boczne, regulowano wpusty uliczne, przekładano chodniki dla pieszych. Przygotowywano przebudowywany odcinek drogi powiatowej do wykonania warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej.

 

zdjęcia i źródło: PZD w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail