Jak informuje Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu, w sobotę 21.04.2018 roku wykonywana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna w miejscowości Bystra. Dotyczy to zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1430 S Bystra – Juszczynka w km 0+000 do km 0+130”. Roboty zostaną przeprowadzone w godzinach przedpołudniowych. Nawierzchnia będzie wykonywana na całej szerokości jezdni. W tym czasie droga na tym odcinku będzie nieprzejezdna.

źródło: PZD Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail