50 lat kapłaństwa, z tego połowa przypadła na posługę w parafii cięcińskiej. Ksiądz prałat Stanisław Bogacz obchodził i świętował w dniu wczorajszym swój Złoty Jubileusz Kapłaństwa.

Swoją duszpasterską misję ksiądz Stanisław Bogacz rozpoczął w dniu 7 kwietnia 1968 r., kiedy to po zakończeniu nauki w Seminarium krakowskim odebrał w katedrze na Wawelu kapłańskie święcenia, których udzielił mu wówczas kardynał Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. To właśnie jego postać i chwile z nim spędzone była najcieplej wspominane przez księdza jubilata
Począwszy do roku 1992 ostatnie 25 lat ksiądz Stanisław Bogacz spędził w Cięcinie, gdzie pod jego opieką znalazły się dwie miejscowości i dwie świątynie, z której jedna zabytkowa, wybudowana w XVI wieku pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej została odrestaurowana, w czym miał on swój ogromny udział.

Uroczystości związane z tym jubileuszem odbyły się w rodzinnej parafii księdza Stanisława w Libiążu, w kościele Przemienienia Pańskiego, podczas których dostojny jubilat sprawował mszę świętą, na której byli obecni przyjaciele i znajomi kapłana oraz jego parafianie, wraz z delegacją władz Gminy na czele z Wójtem Piotrem Tyrlikiem, który dziękował mu za lata posługi w parafii, często niełatwe i naznaczone trudnościami oraz jego ciągłe zaangażowanie w różnorakie działania na jej rzecz.

Uroczystości Jubileuszowe ks. Stanisława Bogacza w Cięcinie będą miały miejsce w czasie odpustu przy kościele Przemienienia Pańskiego w Węgierskiej Górce.

 

Źródło i zdjęcia: OPG Węgierska Górka

 

Udostępnij Drukuj E-mail