„Góry powinny być dostępne dla wszystkich” - takie hasło padało wielokrotnie podczas konferencji zorganizowanej końcem kwietnia 2018 roku  przez Fundację Pogranicze Bez Barier. Problem dostępności gór oraz schronisk dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza tych z ograniczeniami w poruszaniu się, to temat ważny, na szczęście coraz bardziej dostrzegany. Likwidacja barier fizycznych, a przede wszystkim prawnych ograniczających osobom niepełnosprawnym możliwość czerpania radości z piękna gór była przedmiotem dyskusji uczestników konferencji.

O wadze problemu i determinacji w jego rozwiązaniu świadczy szeroka reprezentacja różnych środowisk zainteresowanych tematem.

W konferencji udział wzięli między innymi: posłowie na Sejm: Małgorzata Wypych i Jacek Falfus, Jacek Sagan - Dyrektor Departamentu Leśnictwa Ministerstwa Środowiska, Przemysław Herman - Naczelnik Wydziału Ewaluacji Departamentu EFS Ministerstwa Inwestycji I Rozwoju, Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON - Jan Wroński, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON - Anna Wandzel, Grzegorz Szetyński - wicestarosta powiatu bielskiego, Beata Białowąs - Dyrektor Izby Rzemieślniczej w Katowicach, przedstawiciele: ZG PTTK, Babiogórskiego Parku Narodowego, organizacji osób niepełnosprawnych, samorządów, Lasów Państwowych, organizacji społecznych oraz architekci z Politechniki Warszawskiej.

Na zaproszenie organizatora konferencji - Prezesa Fundacji - Bogumiła Kanika przybyli również przedstawiciele producentów pojazdów umożliwiających osobom niepełnosprawnym poruszanie się po szlakach, którzy w trakcie sesji terenowej zaprezentowali możliwości techniczne swoich pojazdów w terenie górskim. Należy mieć nadzieję, że już wkrótce zgodnie z planami Fundacji, powstanie w Beskidach zintegrowany szlak górski dla osób niepełnosprawnych, a zaprezentowane pojazdy, przyjazne środowisku na stałe zagoszczą na szlaku.

Jeżeli deklarowane wsparcie parlamentarzystów stanie się faktem, to już w niedalekiej przyszłości, takie pojazdy pojawią się w naszych górach.

Skrót najważniejszych punktów konferencji prezentuje nagranie:

 

nagranie: Nove Studio

źródło i zdjęcia: Fundacja Pogranicze Bez Barier  pojazdy testuje Izabela Jakubowska oraz Tadeusz Gierycz

 

Udostępnij Drukuj E-mail