2 czerwca 2018 roku Koalicja Marek Ziem Górskich w uznaniu za wyjątkowe zasługi dla rozwoju i promocji regionu przyznała Kołu PTTK im. Jana Pawła II z Węgierskiej Górki w konkursie Osobowość Ziem Górskich nominacje do tytułu Organizacja Pozarządowa Ziem Górskich. Gratulujemy!

Uroczysta Gala Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” odbyła się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej w Żywcu. Jest już tradycją na Żywiecczyźnie, że Zarząd Stowarzyszenia Koalicja Marek Ziem Górskich w ramach realizowanego mikroprojektu „Polsko-czeska akcja promująca kulturę, tradycje i rzemiosło ziem górskich” rozstrzyga ten ważny dla regionu konkurs właśnie w Żywcu.

Koło PTTK im. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce to organizacja niezwykle ekspansywna i rozwojowa. Obecnie w Kole zarejestrowanych jest 182 członków, w tym 31 dzieci i młodzieży.

Koło jest inicjatorem 19-tu edycji Rajdu „Jeden tysięcznik w jeden rok” oraz konkursów wiedzy turystycznej. Bardzo czynnie bierze udział w Rajdach Oddziału, angażuje się w prace znakarskie Szlaków Papieskich w Beskidach oraz Transbeskidzkiego Szlaku Konnego.

Jest jedynym Kołem PTTK w Polsce, które posiada swój Sztandar. Patronem Koła jest Święty Jan Paweł II. Koło PTTK w Węgierskiej Górce posiada Złotą i Srebrną Honorową Odznakę PTTK, Orli Lot odznakę przyznawaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Odznakę Rady Prezesów Oddziałów PTTK woj. śląskiego „Za zasługi dla turystyki”.

Najbliższe planowane wycieczki, organizowane przez Koło PTTK w Węgierskiej Górce znajdziecie tutaj.

 

Udostępnij Drukuj E-mail