Bez komentarzy

Powiat Żywiecki realizuje projekt współfinansowany ze środków UE, obejmujący modernizację ewidencji gruntów i budynków. Jednym z głównych celów modernizacji jest opracowanie cyfrowej postaci ewidencji, która umożliwi m. in.:

• krótszy czas oczekiwania na wypisy, wyrysy i informacje z ewidencji
• dostęp on-line do cyfrowej mapy ewidencyjnej przez Internet
• podniesienie dokładności i wiarygodności danych ewidencyjnych

Modernizacja obejmuje około 30 % obszaru powiatu żywieckiego, w tym miejscowości: Tresna, Pewel Wielka, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka, Łękawica, Łysina, Lipowa, Ostre, Sienna, Słotwina, Twardorzeczka, Leśna, Brzuśnik, Bystra, Wieprz, Koszarawa, Milówka, Nieledwia, Kamesznica, Laliki, Pewel Ślemieńska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia, Przyłęków, Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica, Łodygowice, Zarzecze, Bierna, Moszczanica, Oczków, Oczków ad. Żywiec, Pietrzykowice ad. Żywiec, Zadziele ad. Moszczanica.

Prace obejmują:

• Pozyskanie danych o działkach ewidencyjnych, gruntach i budynkach
• Terenowa weryfikacja danych ewidencyjnych
• Utworzenie cyfrowej ewidencji gruntów i budynków
• Wyłożenie projektu operatu ewidencyjnego do publicznego wglądu.

Dodatkowe informacje można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta lub w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Żywcu (tel. 33 860 16 41)

 Modernizacja odbywa się na podstawie art. 24a Prawa geodezyjnego i kartograficznego
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).
• Prace terenowe obejmują: oględziny nieruchomości, obmiar i fotografowanie budynków, odnotowanie zmian na mapach. Geodeci nie będą wchodzić do budynków mieszkalnych.
• Geodeci będą posiadać identyfikatory ze zdjęciem (przykład poniżej) oraz żółte koszulki z napisem GEODEZJA.
• Dla wybranych nieruchomości zostaną przeprowadzone ustalenia przebiegu granic działek na zdjęciach lotniczych. Właściciele tych
nieruchomości zostaną zawiadomieni o planowanych ustaleniach listownie, co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
• Zainteresowane osoby będą mogły zgłosić uwagi do projekt operatu ewidencyjnego na wyłożeniu do publicznego wglądu. Informacja o czasie i miejscu wyłożenia zostanie zamieszczona w prasie o zasięgu krajowym oraz na tablicach ogłoszeń właściwego Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego.
• Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków stanowią podstawę planowania gospodarczego i przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych.

Udostępnij Drukuj E-mail