Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

 Cięcina - remont mostu i zamkniecie dla ruchu kołowego

Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, iż w związku z rozpoczęciem realizacji przez Firmę FUH „BATEX” zadania pod nazwą „Remont mostu w m. Cięcina ul. Dworkowa w km 0+010”, w okresie od dnia 13 sierpnia do dnia 31 października 2018 roku zostaje zamknięty dla ruchu kołowego most w ciągu ulicy Dworkowej w Cięcinie.

 

 Stabilizacja osuwiska- zamkniecie drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieledwia

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu rozpoczął 9 sierpnia 2018 roku realizację robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1437 S Milówka – Nieledwia w km od 3+132 do km 3+138 w miejscowości Nieledwia na działce nr ewid. 4888.”

Od dnia 9 sierpnia do 9 września 2018 roku powyższy odcinek drogi jest zamknięty ze względu na zastosowaną technologię prowadzonych prac. 

 Żabnica - przebudowa obiektu mostowego

W dniu 8 sierpnia 2018 r. została podpisana w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu pomiędzy Powiatem Żywieckim a Mostmarpal Sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu umowa na przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej 1434S w km 4+893 w miejscowości Żabnica. Całkowity koszt inwestycji, która ma zostać wykonana do 15 listopada 2018 r. wynosi 1 774 473,45 zł. Na realizację powyższej inwestycji Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie 696 840 zł.

 

Wizyta Komisji Gospodarczej w Żabnicy

10 sierpnia odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Węgierska Górka połączone z przekazaniem przez Starostwo Powiatowe w Żywcu do realizacji inwestycji związanej z przebudową obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej DP-1434 w miejscowości Żabnica (obok wodospadu).

Generalnym wykonawcą inwestycji będzie firma „MOSTMARPAL” sp. z o.o. z siedzibą w Zarzeczu.

Ponadto Komisja wraz z Wójtem Gminy zlustrowała prowadzone w miejscowości Żabnica inwestycje takie jak:

– remont ul. Wodospadowej poprzez wykonanie muru oporowego od strony wody,

– zagospodarowanie brzegów potoku Żabniczka trasami przyrodniczo-ekologiczno-dydaktycznymi,

– rewitalizacja pomnika poległych partyzantów w Żabnicy

– przebudowę placu postojowego obok Szkoły Podstawowej w Żabnicy wraz z przyłączem energetycznym.

{gallery}inwestycjeZabnica2018{/gallery}

 

Nowe zamierzenie inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska

Zgromadzenie Wspólników Spółki BESKID ŻYWIEC Sp z o. o. upoważniło Zarząd Spółki do złożenia wniosku do Funduszu Spójności UE dotyczącego modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji do segregacji odpadów komunalnych. Wartość szacunkowa projektu to kwota 36 000 000 zł. Projekt obejmuje 120 000 osób. Moc przerobowa instalacji po wybudowaniu 25 000 mg/ rok.

 

źródło i zdjęcia: Piotr Tyrlik, Józef Stopka, PZD w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail