Powiat Żywiecki rozpoczyna realizację Projektu ośrodka edukacji ekologicznej "ARKA" na kwotę około 4 milionów 300 tysięcy złotych. Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w 85% ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.4 „Ochrona różnorodności biologicznej”. Na początku września tego roku ruszą procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawców, zaś przewidywany termin zakończenia Projektu to 2020 rok.

"Głównym założeniem projektu jest ochrona przyrody, poprawa różnorodności biologicznej oraz zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.  W ramach projektu wyremontowany zostanie oraz w pełni wyposażony budynek „Pod Głową Konia”, w którym mieścić się będzie „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA”. Obok budynku powstanie parking. Projekt zakłada również powstanie ścieżek edukacyjnych i rewitalizację 7,5 ha gruntu na terenie Szkoły.
Centrum "ARKA" będzie proponowało programy edukacyjne dla młodzieży szkolnej oraz zorganizowanych grup z zakresu ekologii, ochrony środowiska oraz dostarczało wiedzę na temat rodzimej flory i fauny. Warto podkreślić, że uzupełnieniem do projektu ARKA jest istniejący w Moszczanicy Dom Wczasów Dziecięcych z 30 miejscami noclegowymi funkcjonujący w ramach Szkoły wraz z pełnym zapleczem gastronomicznym. Program utworzenia Centrum Edukacji Ekologicznej to kolejna inwestycja władz Powiatu Żywieckiego, której celem jest unowocześnienie bazy w szkołach prowadzonych przez Powiat" - mówi Wicestarosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk

Miesiąc sierpień rozpoczął się od kolejnych inwestycji na terenie Cięciny. PKP rewitalizuje odcinek od Żywca do Węgierskiej Górki, a co za tym idzie oba przystanki w Cięcinie będą wyposażone w nowe perony i wiaty. Dodatkowo wszystkie przejazdy kolejowe będą przebudowane i bezpieczniejsze. W okolicach przystanku PKP Cięcina prace są mocno zaawansowane na szlaku kolejowym.

Kolejna duża inwestycja to budowa nowego mostu w ciągu ul. Dworkowej, zaraz pod przystankiem. Inwestycja prowadzona jest przez Urząd Gminy Węgierska Górka. 

14 sierpnia odbyło się z udziałem Członka Zarządu Powiatu Jana Witkowskiego oraz przedstawicieli Powiatowego Zarządu Dróg - przekazanie placu budowy odcinka drogi powiatowej nr 1453 S w Radziechowach. Przebudowa obejmuje między innymi: wykonanie żelbetowego muru oporowego, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy w kruszyw łamanych, rozbiórkę i montaż barier stalowych, drenaże z rur z tworzyw sztucznych, montaż studzienek ściekowych oraz montaż korytek ściekowych. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada br. Zadanie realizowane jest w ramach usuwania skutków szkód i powodzi.

źródło: PZD w Żywcu, Porozumienia Samorządowe,  ciecina.eu

Udostępnij Drukuj E-mail