Firma Żywiec Zdrój S.A. przedstawia kolejną odsłonę lokalnego programu grantowego. 2 października br. rozpoczął się nabór do drugiej edycji „Lokalnych Inicjatyw Społecznych Żywiec Zdrój”. Tym razem objęła ona trzy gminy Żywiecczyzny, w których firma prowadzi swoją działalność – Jeleśnię, Radziechowy Wieprz oraz Węgierską Górkę.

W ubiegłym roku, do pilotażowej edycji programu Lokalne Inicjatywy Społeczne Żywiec Zdrój, zaproszeni zostali wnioskodawcy z gminy Jeleśnia. Wśród nich były szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i lokalni liderzy. Program uwolnił ogromne pokłady społecznej energii. Zgłoszono aż 26 wniosków, z których granty o łącznej kwocie 70 tys. zł otrzymało 17. Wszystkie działania realizowane były od stycznia do czerwca 2018 roku. W tym czasie udało się przeprowadzić ponad 200 zajęć, warsztatów, konkursów i lekcji pokazowych zarówno dla uczniów, przedszkolaków, jak i dla dorosłych. Odbyło się kilkanaście akcji ekologicznych, podczas których sprzątano lasy, szlaki górskie oraz brzegi rzek, sadzono drzewa i krzewy, zarybiano okoliczne potoki. Powstały również trwałe elementy lokalnej infrastruktury: m.in. Muzeum Historii Wsi Krzyżowa i Krzyżówki, stacjonarny alkomat dla mieszkańców gminy, zbiór i wystawa cennych historycznych zdjęć.

Wyzwolono ogromne pokłady pozytywnej energii, jaką w realizację projektów włożyli ich beneficjenci, wolontariusze i sami uczestnic. To dziesiątki ludzi zaangażowanych w działania, setki wolontariuszy, którzy pomagają i tysiące osób, które korzystają z efektów tych projektów. Łącznie we wszystkie działania udało się zaangażować aż 46 instytucji: od samorządów, poprzez instytucje publiczne, szkoły, aż do organizacji pozarządowych i przedstawicieli środowisk naukowych i artystycznych. Grantobiorcy w swoich działaniach dotarli łącznie do prawie 13 tys. uczestników. To wszystko w jednej małej gminie.

Więcej możliwości

W tegorocznej edycji, organizatorzy zapraszają do zgłoszeń w ramach trzech gmin Najważniejsze zasady – prostota i dostępność programu pozostają bez zmian. O grant mogą starać się szkoły, stowarzyszenia, zespoły regionalne i sportowe oraz organizacje pozarządowe, które chcą realizować swoje pomysły na rzecz wspólnego dobra mieszkańców gmin Jeleśnia, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka. Formalności zostały uproszczone do minimum. W większości przypadków wystarczy ze strony internetowej programu pobrać, wypełnić i wysłać pocztą lub mailem formularz. Podobnie jak przed rokiem, wkład własny nie jest konieczny, aby otrzymać dofinansowanie. Również na każdym etapie składania wniosku można zasięgnąć konsultacji i uzyskać pomoc u organizatora programu. Wszystkie dokumenty można pobrać ze strony internetowej www.lis-zywiec-zdroj.pl. Nabór projektów już ruszył i potrwa do 19 listopada br.

Wyższa pula, wyższe granty

Wraz z powiększeniem zasięgu programu do trzech gmin, zwiększa się pula grantów. W tym roku do podziału będzie aż 150 tys. zł. Zwiększa się również maksymalna wysokość grantów na poszczególne projekty i może wynieść nawet 10 tys. zł. W tym roku wprowadzamy kolejną kategorię konkursową - bezpieczeństwo. O granty będzie można więc powalczyć w jednym z czterech priorytetów:

• Ekologia – czyli działania mające na celu poprawę, zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zmierzających do ograniczenia zużycia wody, emisji CO2 oraz poprawy sytuacji w zakresie recyklingu odpadów plastikowych;

• Promocja zdrowia – w szczególności popularyzacja zdrowego stylu życia;

• Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej – czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich w podejmowaniu wspólnych inicjatyw w zakresie rozwijania dobra wspólnego;

• Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gmin objętych programem grantowym.

Żywiec Zdrój jako firma odpowiedzialna społecznie od 25 lat działa na rzecz gmin, w których funkcjonują jej zakłady. Szczególnie mocno angażuje się w działania na rzecz środowiska naturalnego, zwłaszcza te, które sprzyjają ochronie zasobów wodnych, ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz poprawy sytuacji w zakresie recyklingu plastiku. Od dziesięciu lat realizuje program „Po Stronie Natury”, w ramach którego wspólnie z partnerami posadzono już 8 mln drzew i wyremontowano blisko 1000 km szlaków górskich. Dzięki osobnemu programowi grantowemu firma wsparła też już ponad setkę lokalnych inicjatyw ekologicznych. Jako dobry sąsiad, firma Żywiec Zdrój  wspiera także inwestycje i projekty związane z poprawą bezpieczeństwa, dofinansowuje remonty świetlic środowiskowych oraz partneruje samorządom w organizacji lokalnych imprez.

Udostępnij Drukuj E-mail