22 października br o g. 12.00 w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich podczas uroczystej Gali prof. Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków wręczy decyzje wpisujące na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 15 zjawisk niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wśród nich znajdą się dwa zjawiska z naszego regionu! Kolędowanie dziadów noworocznych oraz umiejętność gry na dudach oraz sposób ich wytwarzania.

Decyzje odbiorą przedstawiciele depozytariuszy następujących zjawisk: 

1. Krakowska koronka klockowa 

2. Tradycje kulturowe Biskupizny

3. Kolędowanie dziadów noworocznych na Żywiecczyźnie

4. „TURKI” grodziskie 

5. Tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej

6. Tradycje dudziarskie w Wielkopolsce

7. Umiejętność wyplatania kosza „kabłacoka” w Lucimi na Radomszczyznie 

8. Tradycje weselne z Szamotuł i okolic

9. Wyścigi kumoterek

10. Umiejętność gry na dudach żywieckich oraz sposób ich wytwarzania

11. Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu

12. Gajdy - umiejętność wytwarzania instrumentu i praktyka gry

13. Barbórka górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku

14. Plecionkarstwo w Polsce 

15. Tradycje kulturowe Bambrów Poznańskich

Galę poprowadzi Krzysztof Trebunia-Tutka.

Krajowa Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest jedną z form ochrony dziedzictwa kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polską Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Krajowa Lista jest spisem przejawów żywego dziedzictwa niematerialnego z terenu Polski. Lista ma charakter informacyjny i zawiera opis zamieszczonych na niej zjawisk, ich rys historyczny, informacje o miejscu występowania i znaczeniu dla kultywujących je społeczności. Obecnie na Liście znajdują się 32 zjawiska. Krajową listę prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. 

Dodatkowo przedstawiciele Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych otrzymają decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie do Rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Krajowy rejestr ma charakter informacyjny. Stanowi formę upowszechniania wiedzy o programach, projektach i działaniach prowadzonych na terenie Polski, mających na celu ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Obecnie w rejestrze figuruje już pierwszy wpis. To Sejmiki Wiejskich Zespołów Teatralnych i ogólnopolski ruch wiejskich amatorskich zespołów teatralnych.
 
Udostępnij Drukuj E-mail