Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu informuje, iż w dniu 05 listopada br. dokonano komisyjnego przekazania placu budowy odcinka drogi powiatowej nr 1474 S ulica Komonieckiego w Żywcu.

Roboty obejmują wymianę istniejącej nawierzchni bitumicznej na nową nawierzchnie również z masy mineralno-bitumicznej. Jest to odcinek obok Cmentarza Parafialnego od ulicy Wierzbowej do ulicy Jodłowej. Prace zostaną wykonane w listopadzie bieżącego roku. - mówi mgr inż. Tomasz KOTAJNY.

zdjecia: PZD w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail