Beskidzki Okręg Łowiecki, na który składa się Ziemia Bielska, Cieszyńska, Oświęcimska, Suska, Wadowicka i Żywiecka, podzielony jest na 76 obwodów łowieckich dzierżawionych przez 73 koła łowieckie mające siedzibę na terenie okręgu oraz dwa koła zamiejscowe. Okręg graniczy z Okręgami Łowieckimi Katowic, Krakowa i Nowego Sącza, a także ze Słowacją i Czechami. Lasy pokrywają 38% powierzchni naszego okręgu. Koła łowieckie ze względu na konieczność angażowania coraz większej ilości kolegów do prac zarówno w obwodach, jak i działalności organizacyjnej corocznie przyjmują nowych członków, a ich ilość wykazuje stałą tendencję wzrostową.

Podstawową działalnością kół łowieckich jest gospodarka łowiecka i dbałość o zwierzynę. W okresie działalności członkowie kół łowieckich przepracowali społecznie setki tysięcy godzin przy zagospodarowaniu obwodów, budowie urządzeń łowieckich, uprawie poletek, zbiórce karmy, sadzeniu remiz i lasów, zwalczaniu kłusownictwa itp. Czas poświęcony przez myśliwych na te działania jest imponujący. Każdą z tych godzin można oszacować i przedstawić jako wkład członków PZŁ w rozwój łowiectwa na Podbeskidziu, ale to nie tylko o to chodzi. Praca na rzecz łowisk stanowi dla wielu z nas swoisty styl życia, bez którego trudno wyobrazić sobie współczesne łowiectwo.

Okres od rozpoczęcia działalności Zarządu Okręgowego (Wojewódzkiego) w Bielsku Białej pozwala na określenie trendów zachodzących w populacjach zwierząt łownych. W tym okresie kilka gatunków zniknęło z listy zwierząt łownych i stało się gatunkami chronionymi. Taki los spotkał wszystkie duże drapieżniki, dzikie kaczki oprócz czterech gatunków łownych, a także kilka innych będących od wieków gatunkami uznanymi za łowne. Stany zwierzyny są kluczowe dla sporządzania Rocznych Planów Łowieckich i wielkości pozyskania.

Stan podstawowych gatunków zwierzyny na koniec marca danego roku:

Pozyskanie zwierzyny w poszczególnych sezonach łowieckich:

 

źródło: http://www.bielsko.pzlow.pl/