11 marca w Milówce odbyło się posiedzenie podkomisji stałej do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej, w  której zasiedli posłowie: Izabela Kloc, Agata Borowiec, Lech Kołakowski, Maciej Masłowski, Kazimierz Gołuch oraz Minister Stanisław Szwed. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Powiatu Żywieckiego, Prezes KSSE, Prezes LGD „Żywiecki Raj”, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Żywieckiej, Zastępca Burmistrza Miasta Żywca i wójtowie gmin powiatu żywieckiego. W spotkaniu uczestniczyła także młodzież, która uczestniczyła w tegorocznym Powiatowym Konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej.

Na spotkaniu rozmawiano o nowych szansach, możliwościach i pomysłach dotyczących przyszłości pasterstwa górskiego, dotacjach do działalności gospodarczej. 

Omówiono temat wdrażania systemów jakości żywności w ramach programu PROW z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz krajowych w województwie śląskim, a także rozwoju turystyki w regionie Karpat oraz realizacji Strategii Karpackiej.

Centrum Pasterskie w Koniakowie zaprezentowało prezentację o Strategii Karpackiej i produkcie regionalnym, a Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Żywcu omówił przyrodnicze podstawy zagospodarowania i ochrony „hal” w Beskidzie Żywieckim.

Powiat Żywiecki oraz Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” zaprezentował wybrane projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jako przykładowe omówiono inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 i 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W drugiej części obrad szeroko omówiono Program Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG Va Polska – Słowacja 2014-2020.

Programy referował Pan Stanisław Baczyński: ponad 120 mln złotych zainwestowane w infrastrukturę powiatową to efekt pracy Zarządu Powiatu w latach 2014-2019. Środki zostały pozyskane z różnych programów UE, Budżetu Państwa z udziałem środków własnych, a złożone wnioski uzyskały wysoką ocenę i średnie dofinansowanie na poziomie 80%.Źródło i zdjęcia: Gmina Rajcza

Udostępnij Drukuj E-mail