W miejscowości Sól w gminie Rajcza oraz w miejscowości Glinka w gminie Ujsoły trwa odbudowa obiektów mostowych, dzięki którym polepszony zostanie stan infrastruktury drogowo-mostowej na pograniczu polsko-słowackim. Zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca 2019 roku. Powiat Żywiecki realizuje te inwestycje z projektu pn. „Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca” w partnerstwie polsko-słowackim z Miastem Čadca przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014 -2020. Wartość komponentu po stronie polskiej wynosi 1.273.966,27 Euro tj. 5.248.741,03 zł. Założony poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1.082.871,29 Euro tj. 4.461.429,71 zł, co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

 Sól 

Glinka

zdjęcia: Magdalena Sporek

źródło: Powiat Żywiec

Udostępnij Drukuj E-mail