Uwaga

Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

12 lipca 2019 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu nastąpiło podpisanie umów z gminami w ramach Marszałkowskiego Konkursu “Inicjatywa sołecka”. W spotkaniu uczestniczyli Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża, Radni Województwa Śląskiego, Kazimierz Matuszny, Wójtowie i Sołtysi żywieckich oraz bielskich gmin. Łącznie zawarto 24 umowy z gminami powiatu żywieckiego m.in. z Rajczą, Ujsołami, Węgierską Górką, Gilowicami, Ślemieniem, Jeleśnią, Lipową, Łodygowicami i innymi oraz 10 gminami z powiatu bielskiego. Maksymalna kwota pomocy finansowej dla danej gminy wynosiła 60 tys. zł.  

Z otrzymanych pieniędzy realizowane będą m.in. zadania: utworzenie centrum rekreacji w Żabnicy (gmina Węgierska Górka), budowa wiaty turystycznej (gmina Rajcza), zagospodarowanie doliny potoku Bysta i Ujsoły (gmina Ujsoły).

Na powitanie gości zagrał Zespół Bajerka. Poczęstunek przygotowała gmina Rajcza.

{gallery}InicjatywaSolecka{/gallery}

zdjęcia: Magdalena Sporek

Udostępnij Drukuj E-mail