W terminie od 16 lipca do 5 sierpnia w budynku Nowego Zamku-Pałacu Habsurgów (w dawnej siedzibie Zespołu Szkół Technicznych  i Leśnych w Żywcu) w sali zlokalizowanej na parterze w godzinach od 8.00 do 14.30 wyłożony jest do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:

- Milówka, Nielewdia, Kamesznica i Laliki,

- Pewel Ślemienska, Rychwałdek, Świnna, Trzebinia, Przyłęków,

- Cisiec, Węgierska Górka, Żabnica.

Natomiast w dniach od 08 do 29 sierpnia 2019 roku będzie wystawiony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych

- Bierna, Łodygowice, Pietrzykowice i Zarzecze z jednostki ewidencyjnej Łodygowice

- Moszczanica, Oczków, Oczków ad Żywiec, Pietrzykowice ad Żywiec, i Zadziele ad Moszczanica z jednostki ewidencyjnej Żywiec

Projekt składa się z rejestru gruntów, budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali i mapy ewidencyjnej.

Każdy czyjego interesy prawne dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu może zgłaszać uwagi w ww. terminie, ponieważ w kolejnym roku zostaną naliczone nowe podatki od tych gruntów i budynków. 

Źródło: Starosto Powiatowe w Żywcu

Udostępnij Drukuj E-mail