Wójt Gminy Węgierska Górka informuje, że wnioski do programu 500+ można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, jak również w szkołach, przedszkolach i u sołtysów wsi.

 Wnioski przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pok.nr 28.

 W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie od 01.04.2016 do 01.07.2016, prawo do świadczenia wychowawczego, ustala się począwszy od 01.04.2016. Nie ma więc konieczności składania wniosków w kwietniu 2016. Zarówno wnioski złożone w kwietniu jak i maju bądź czerwcu będą rozpatrywane od kwietnia i prawo do zasiłku będzie przysługiwało od tego miesiąca.

Wypłata świadczeń musi nastąpić do 3 miesięcy od złożenia wniosku z kompletem dokumentów. Organ planuje pierwsze wypłaty zrealizować w drugiej połowie czerwca 2016.

 

Wójt Gminy Węgierska Górka

Piotr Tyrlik                

 

 

Udostępnij Drukuj E-mail