Bez komentarzy

 

9 czerwca w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego W Żywcu odbyło się spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi, wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Rafała Adamusa oraz samorządowców gmin i powiatu żywieckiego, a także przedstawicieli Związku Międzygminnego ds. Ekologii. Kluczowym momentem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy na rzecz ochrony środowiska.

Podczas dyskusji poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego w regionie. Zwrócono uwagę na główne czynniki, które mają wpływ na zanieczyszczenie powietrza na Żywiecczyźnie - to nie tylko emisja spalin samochodowych, ale także spalanie niewłaściwego paliwa w piecach gospodarstwa domowego.

"Bardzo ważnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę w walce o czyste powietrze jest aspekt ekonomiczny. Nie będzie chętnych na zakup błękitnego paliwa, jeśli będzie ono kosztowało 1000 czy 1200 złotych. Jeśli będę do niego dopłaty i będzie kosztował przykładowo 450 złotych za tonę, nikt nie będzie wygłupiał się i palił marnej jakości paliwem lub odpadami, bo po prostu nie będzie się to opłacało" - powiedział Burmistrz Miasta Żywca, Antoni Szlagor.

Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa zwrócił uwagę na konieczność wdrażania odpowiednich rozwiązań na rzecz ochrony środowiska po to, by w kolejnych raportach WHO Żywiec już się nie pojawiał. W związku z tym region Żywiecczyzny zostanie w tym aspekcie potraktowany pilotażowo. Reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wiceprezes Rafał Adamus podkreślił, iż samorządy będą mogły liczyć na pomoc finansową ze strony WFOŚiGW w Katowicach.

Podpisanie listu intencyjnego to jednocześnie deklaracja, iż Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą wspierać działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego na Żywiecczyźnie. 

 

Udostępnij Drukuj E-mail