Odkąd Jan Paweł II zasiadł na Piotrowym Tronie, szczególną opieką otaczał ludzi młodych. Geneza Światowych Dni Młodzieży sięga roku 1984, gdzie podczas Międzynarodowego Roku Młodzieży i spotkania z papieżem uczestniczyło 350 tysięcy ludzi. Oficjalnie za datę rozpoczęcia tradycji ŚDM uznaje się 20 grudnia 1985 roku - wtedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Dni te odbywały się cyklicznie co roku w Niedzielę Palmową jako spotkania diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym terminie przybierały charakter spotkań międzynarodowych. Do tej pory odbyło się 12 tego typu spotkań. Pierwsze z nich zostało zorganizowane w stolicy Argentyny - Buenos Aires. Kolejna XXX edycja Światowych Dni Młodzieży odbędzie się od 26 do 31 lipca w Krakowie pod hasłem: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"

 

polskieradio.pl

 

Gość w dom...

Jednak obchody święta młodych odbędą się nie tylko w stolicy małopolski, ale i również w Żywcu. Żywiec nadchodzącym tygodniu bowiem, od 19 lipca, odwiedzi blisko 230 pielgrzymów. Na samych Światowych Dniach Młodzieży spodziewanych jest około 6 tysięcy osób. Największa grupa, jaka będzie przebywała na Żywiecczyźnie to goście z Kolumbii. Prawdopodobnie będzie to około 100 osób. Ponadto odwiedzą nas goście z Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Rosji. Młodzi ludzie z poszczególnych krajów będą zwiedzać nasz region do 25 lipca. Goście z dalekich stron zamieszkają na ten czas u chętnych rodzin, które zadeklarowały chęć przyjęcia pod swój dach uczestników Światowych Dni Młodzieży. Kolumbijczycy będą przebywać m.in u rodzin w Juszczynie.

 

Dni Diecezji w Żywcu

Od 1997 roku Światowe Dni Młodzieży dzielą się na dwie zasadnicze części: ich punkt kulminacyjny, jakim są Wydarzenia Centralne - czyli spotkanie z Ojcem Świętym, poprzedzony jest pobytem grup zagranicznych we wszystkich diecezjach w kraju, który jest gospodarzem spotkania. Okres ten nosi nazwę Dni Diecezji. Polega on na ugoszczeniu pielgrzymów ze wszystkich stron w wybranych diecezjach w kraju, w którym odbywają się uroczystości. Uczestnicy mieszkają wówczas u chętnych rodzin. Jest to czas na poznanie się, rozmowy, integrację. Jest również czas na wycieczki turystyczne i zabawę. W naszym regionie ponadto pielgrzymi zamieszkają w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym oraz w Zespole Szkół Agroturystycznych i Ogólnokształcących w Żywcu. 

Jedną z zaplanowanych na ów czas atrakcji jest wydarzenie, które zaplanowano na 23 lipca w Centrum Wypoczynkowym "Dębina", a jego bardzo wymowne hasło to: "Fiesta młodych - poznajmy się". Zabrzmią dla gości kapele regionalne. Po ich występie nastąpi prezentacja przedstawicieli poszczególnych państw przybyłych do Żywca. Całość uświetnią zabawy integracyjne. Ponadto zagraniczni goście odwiedzą Muzeum Auschwitz - Birkenau. Nie zabraknie także zwiedzania Żywca i wycieczek górskich. 25 lipca pielgrzymi udadzą się do Krakowa na centralne obchody Światowych Dni Młodzieży.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły