Bez komentarzy

W miniony czwartek 2 marca w Urzędzie Gminy w Jeleśni gościli przedstawiciele partnerskiej gminy Klin na Słowacji. Sąsiadów ze Słowacji powitał Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia Bronisław Jafernikiem wraz z reprezentacja lokalnych władz.  Gminę Klin reprezentował Starosta Stefan Panak z pracownikami urzędu. Czwartkowe spotkanie dotyczyło rozpoczętego projektu „Turystyka bez granic - rozwój polsko- słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina”. Podczas rozmów polsko - słowackich padły ważne ustalenia, podpisano bowiem umowę partnerską na kwotę 1 324641,20 euro. Termin realizacji wspólnego projektu to październik 2018 rok.

Głównym celem programu "Turystyka bez granic" jest dobudowanie brakujących odcinków ścieżek pieszo-rowerowych w gminach Jeleśnia i Klin jako nowych elementów, stanowiących przedłużenie transgranicznego szlak turystycznego biegnącego przez Pilsko.

Podczas spotkania omawiano walory turystyczne gmin partnerskich oraz wymieniano doświadczenia związane z turystyką na tych obszarach. Ustalono również dalszy plan ujętych w projekcie działań.

W Gminie Jeleśnia funkcjonuje już sieć ścieżek, które dzięki dobudowie brakującego odcinka po polskiej stronie zostaną połączone ze szlakiem prowadzącym przez Pilsko w kierunku Oravskiego Vesela i dalej do Gminy Klin. W Gminie Klin nie ma w tej chwili takich tras.

Budowa nowych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych będzie występowała fragmentarycznie - część ścieżek po stronie polskiej bowiem już istnieje i wymaga jedynie połączenia z transgranicznym szlakiem turystycznym właśnie poprzez dobudowanie brakujących elementów. Po stronie słowackiej połączenie Gminy Klin z istniejącym odcinkiem szlaku (zielonym) prowadzącym od Pilska do Chaty pod Pilskiem i dalej ze ścieżkami pieszo-rowerowymi biegnącymi do Oravskiego Vesela wymaga dobudowy brakującego odcinka trasy, co zostanie zrealizowane w ramach projektu. Po stronie słowackiej natomiast dobudowa obejmie cały powstający odcinek szlaku.

Urząd Gminy Jeleśnia

W ramach tego zadania na nowych odcinkach transgranicznego szlaku turystycznego (Przyborów-Krzyżówki, Sopotnia Mała i Klin) powstanie infrastruktura towarzysząca, czyli wieże widokowe i miejsca odpoczynku. Jej rolą jest poprawa atrakcyjności całego transgranicznego szlaku turystycznego, jak również ułatwienie dla osób poruszających się po szlaku. Charakter powstałej infrastruktury towarzyszącej będzie podobny na wszystkich nowopowstałych odcinkach transgranicznego szlaku turystycznego - np. identyczne tablice informacyjne i będzie służył również poprawie warunków do obcowania z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym pogranicza. Przewidziana jest budowa czterech punktów widokowych na nowych odcinkach szlaku w Przyborowie-Krzyżówkach, Sopotni Małej oraz w Klinie, w miejscach o wyjątkowych walorach krajobrazowych oraz w takich miejscach, gdzie okoliczna ludność i turyści nie powinni ingerować w obszary szczególnie cenne.

Celem akcji jest wzrost liczby turystów i lokalnej ludności korzystającej z transgranicznego szlaku turystycznego od Jeleśni do Klina, jak również nowe formy promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, co zmierza do większego docenienia tego dziedzictwa przez użytkowników szlaku.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły