Bez komentarzy

W miniony piątek 10 marca podczas zebrania założycielskiego na spotkaniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni, zapadła decyzja o założeniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej. Jednocześnie dokonano wyboru Zarządu Koła w Jeleśni, na czele którego stanął pełniący funkcję Przewodniczącego Józef Suchoń.  W skład Zarządu weszli również:

Andrzej Kubica - Wiceprzewodniczący

Anna Bednarek - Sekretarz

Bożena Tlałka - Skarbnik

Szymon Wróbel - Członek

Powołano także Komisję Rewizyjną w składzie:

Krystyna Walas - Przewodnicząca Komisji

Anna Mizia - Członek

Barbara Grela - Członek

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej powstało w 1934 roku jako Sekcja Miłośników Żywiecczyzny przy kole Towarzystwa Szkoły Ludowej. W roku 2014 roku przypadła  80. rocznica jego powstania.

Jest jedną z najstarszych organizacji społecznych w naszym regionie, działających przez 80 lat z przerwą wojenną.  Stowarzyszenie skupia w swoich szeregach elity intelektualne, nadające organizacji główne kierunki jej rozwoju, szeregowych członków wyrażających chęć uczestniczenia we wszystkich ważnych wydarzeniach naszej małej ojczyzny oraz tysięczne rzesze sympatyków, obserwatorów również tych rozsianych po Polsce i świecie, dla których wszelkie poczynania stowarzyszenia mające na celu wspieranie rozwoju naszego regionu i popularyzowanie jego tradycji i historii przyjmowane są entuzjastycznie.

Zdjęcia: Urząd Gminy Jeleśnia

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły