Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

W minioną środę 26 kwietnia w siedzibie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu została podpisana umowa na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej z przyłączami" w gminie Jeleśnia. Urząd Gminy Jeleśnia reprezentował Zastępca Wójta Bronisław Jafernik. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo PUH WOLIMEX Eugeniusz Wojak z Limanowej. Wartość kontraktu netto wynosi 7 296 228,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowościach Sopotnia Mała, Pewel Wielka i Mutne. Ponadto w ramach umowy zostanie zrealizowana budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci i przyłączy wodociągowych wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Jeleśnia w rejonie ul. Klimczakowej.

Parametry sieci kanalizacyjnej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

kanały sanitarne grawitacyjne ok. 2,70 km,

rurociągi ciśnieniowe ok. 1,50 km,

przyłącza kanalizacyjne ok. 5,50 km,

sieciowe przepompownie ścieków – 7 kpl,

przydomowe przepompownie ścieków – 14 kpl.

Parametry sieci wodociągowej przewidzianej do wykonania w ramach zamówienia:

rurociągi sieci wodociągowej ok. 0,30 km,

przyłącza wodociągowe ok. 0,01 km.

Postanowienia wynikające z umowy mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Udostępnij Drukuj E-mail