Bez komentarzy

W minioną niedzielę 7 maja 2017 r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Jeleśni zorganizował Gminny Dzień Strażaka. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy remizie OSP Jeleśnia, które następnie przemaszerowały na uroczystą mszę św. w kościele p.w. Św. Wojciecha w Jeleśni.

Po mszy św. uroczystości związane z obchodem Gminnego Dnia Strażaka odbywały się obok remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleśni. Uroczystość zaszczycili swym udziałem Pani Poseł RP Małgorzata Pępek, Ksiądz Dziekan Proboszcz Parafii w Jelesni Jan Jakubek, Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia Bronisław Jafernik, Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Nowak wraz z radnymi, Radni Powiatowi Anna Wasilewska i Tadeusz Pal, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Żywcu st. bryg. mgr inż. Józef Pietraszko, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jeleśni Józef Klimczak, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP Michał Urbaniec, sołtysi, panie ze Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Jeleśnia.

W czasie uroczystości zostały wręczone następujące odznaczenia:

* srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymał Janusz Klimczak - jednostka Jeleśnia,

* brązowe medale otrzymali:

Krzysztof Berek - jedn. Jeleśnia

Paweł Kupczak - jedn. Jeleśnia

Marcin Machała - jedn. Krzyżowa

Józef Pastor - jedn. Krzyżówki

Edwared Mikołajek - jedn. Mutne

Zenon Janik - jedn. Mutne

Krzysztof Mikołajek - jedn. Mutne

Wojciech Czul - jedn. Mutne

Piotr Waciąga - jedn. Mutne

Małgorzata Uflant - jedn. Mutne

Lucjan Czul - jedn. Mutne

Odznakę "Strażaka Wzorowego" otrzymał Piotr Wąs z jednostki Mutne.

Udostępnij Drukuj E-mail