Bez komentarzy

Podczas gdy w wielu rejonach świata żywności brakuje, w Polsce marnuje się rocznie około 9 ton jedzenia. A oszczędności wynikające z przemyślanych zakupów mogą być dla indywidualnych konsumentów wymierne. Z tą myślą w miniony czwartek 11 maja w Jeleśni w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowane zostały "Warsztaty Kulinarne" oraz "Warsztaty Edukacyjne - przeciwko marnotrawieniu żywności".

Głównym inicjatorem wydarzenia był Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach, który czwartkowe warsztaty przeprowadził w ramach działań Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Uczestnicy zajęć w praktyce uczyli się przygotowywać posiłki z ograniczonej liczby produktów. Warsztatom towarzyszył wykład mówiący o tym, jak szanować żywność i robić racjonalne zakupy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. ustanowiło Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundusz ma na celu ograniczenie skali ubóstwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej poprzez wspieranie systemów krajowych świadczących pomoc osobom najbardziej potrzebującym i jest realizowany w formie krajowych programów operacyjnych.

Programy operacyjne państw członkowskich są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (85%) i ze środków krajowych (15%).

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany w Polsce w ramach ww. funduszu obejmuje zakup i dystrybucję żywności wśród osób najbardziej potrzebujących oraz działania towarzyszące. Działania te prowadzone są przez organizacje partnerskie i mają na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących.

Udostępnij Drukuj E-mail