Bez komentarzy

„Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” - to projekt funkcjonujący w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

Kilka dni temu planowana realizacja tego projektu stała się faktem. W miniony piątek 19 maja 2017 r. Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia Bronisław Jafernik wraz ze Skarbnikiem Gminy Krystyną Janik oraz Partnerami z Gminy Klin ze Słowacji podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina” na kwotę 1 324 641,20 EUR.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. W tym doniosłym spotkaniu uczestniczył Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk oraz IVAN SKORUPA Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie.

Projekt „Turystyka bez granic – rozwój polsko - słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina”, który ma na celu:

„Wspólnym problemem Partnerów jest pomijanie ich przez turystów wypoczywających na pograniczu, którzy wybierają bardziej rozpoznawalne destynacje, zaś nie doceniają walorów przyrodniczych i kulturowych Jeleśni i Klina – atrakcyjnych walorów ziem górskich, które wymagają ochrony, ale zarazem nie są obecnie wystarczająco powiązane z infrastrukturą rekreacyjną, a ich dostępność dla osób uprawiających turystykę aktywną nie jest wysoka. Aby wspólnie rozwiązać ten problem, podnieść wartość turystyczną obszaru i uzyskać wyższy poziom docenienia walorów obu gmin przez mieszkańców i turystów - Gminy Jeleśnia i Klin przystąpiły do wspólnego projektu. Jego celem jest zrównoważony rozwój turystyki na pograniczu, z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego tych gmin oraz poszanowaniem środowiska i innych walorów pogranicza przez turystów i ludność lokalną.”

Co zostanie zrealizowane?

W ramach projektu powstaną nowe odcinki trasy pieszo-rowerowej w Przyborowie i Krzyżówkach, jak również w Sopotni Małej (PL) oraz nowy odcinek trasy pieszo-rowerowej w Klinie (SK). Na tych odcinkach zostanie wybudowana infrastruktura towarzysząca: punkty widokowe i miejsca odpoczynku. Cały obszar tras (również te już istniejące w tych lokalizacjach) zostanie oznakowany jako część transgranicznego szlaku turystycznego od Jeleśni przez Pilsko aż do Klina. Dodatkowo powstanie e-narzędzie MOBI-TOUR, które będzie wspierało orientację turystów na trasach i będzie promowało atrakcje przyrodniczo-kulturowe, które tam się znajdują. Aby uzyskać lepszą rozpoznawalność tej nowej oferty turystycznej przewidziano akcję promocyjną: 2 rajdy pieszo-rowerowe, 2 imprezy tematyczne, wydanie folderu, mapy, umieszczenie tablic reklamowych w obu gminach, spotkania informacyjne dla ludności lokalnej i osób zainteresowanych turystyką trans graniczną, jak również kurs języka sąsiada, który lepiej przygotuje przedstawicieli obu gmin do obsługi transgranicznego ruchu turystycznego.

Jak wygląda partnerska gmina Klin i gdzie usytuowane będę ścieżki - prezentujemy to w reportażu, będącym wynikiem naszej wizyty na Słowacji:

REPORTAŻ

Zdjęcia: Urząd Gminy Jeleśnia

Udostępnij Drukuj E-mail