Bez komentarzy

Zespół Szkół Nr 1 w Jeleśni

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jeleśni informuje, że w okresie wakacyjnym dla uczniów tutejszej szkoły będą zorganizowane następujące zajęcia:

Zajęcia taneczne  26.06.2017, 27.06.2017, 28.06.2017 od 9:00 do 11:00

Zajęcia sportowe TIKI TAKI w środy od 15:30 – 20:00

Zajęcia sportowe we wtorek i piątek od 8:30 – 10:30

Wyjazd na Węgry - 4 uczniów

Wyjazd na kolonię do Nowej Wsi Lęborskiej – 10 osób

Występ zespołu EKO DANCE – Dni Jeleśni

Obóz taneczny w Gilowicach – 7 osób

 

Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni

Podczas wakacji 2017 uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni korzystają z:

wyjazdu na Węgry – Fonyód od 26 czerwca do 3 lipca ( 4 uczniów)

kolonii „Nowa Wieś Lęborska” od 17 do 26 lipca ( 9 uczniów)

basenu „Czahówka” Pewel Mała lipiec sierpień (10 razy 15 uczniów)

zajęć piłki nożnej lipiec sierpień

boiska do piłki plażowej lipiec sierpień

z siłowni w plenerze lipiec sierpień

z boisk „Orlik” lipiec sierpień

 

Zespół Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 w Sopotni Wielkiej informuje, że w okresie od 14.08.2017r. do 23.08.2017r. w budynku szkolnym będzie zorganizowana półkolonia dla dzieci, których rodzice podlegają ubezpieczeniu KRUS. Dla dzieci będą przygotowywane posiłki (śniadanie i obiad) na stołówce szkolnej. W ramach programu dzieci będą miały wyjazdy na basen oraz wyjazdy turystyczne i dydaktyczne.

Dla dzieci, które nie podlegają ubezpieczeniu KRUS w tym samym okresie będą organizowane wyjazdy na basen do ośrodka „Czahówka” w Pewli Małej.

W miesiącu sierpniu, wspólnie z Klubem Astronomicznym Polaris, będą organizowane zajęcia w godzinach wieczornych i nocnych w obserwatorium astronomicznym zlokalizowanym na dachu szkoły. Termin obserwacji uzależniony jest od warunków atmosferycznych i informacje o zajęciach będą podawane przez system dziennika elektronicznego, a także wywieszane na tablicy ogłoszeń przed szkołą.

 

Zespół Szkół Nr 5 w Korbielowie

Formy organizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Korbielowa:

Letnie półkolonie dla dzieci i młodzieży głównie z Korbielowa i z Krzyżowej (50 uczestników) w dniach 03.07 – 07.07. 2017r. – 5 atrakcyjnych jednodniowych wyjazdów współfinansowane przez Gminę Jeleśnia.

Dzieci z Korbielowa wezmą również udział w wyjazdach na Węgry oraz na kolonie letnie do Nowej Wsi Lęborskiej finansowane przez Gminę Jeleśnia.

Dla chętnych możliwe jest udostępnienie hali sportowej przy szkole w Korbielowie.

 

 

Zespół Szkół Nr 6 w Sopotni Małej

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 w Sopotni Małej, przesyła informacje na temat zajęć zorganizowanych dla dzieci w czasie wakacji w roku szkolnym 2016/2017

26.06.2017r. do 02.07.2017r. Wyjazd uczniów na Węgry.

17.07.2017r. do 26.07.2017r. Wyjazd dzieci na kolonie do Nowej Wsi Lęborskiej.

03,10,17,21.07.2017r. Zespół „ROMANECKA”- próby tańca i śpiewu.

Zajęcia umuzykalniające - gra na instrumentach: skrzypce, gitara, pianino, kontrabas.

24.08.2017r. „Z językiem angielskim za pan brat” – słowniki multimedialne.

25.08.2017r. Zajęcia techniczne dla najmłodszych.

28.08.2017r. „W zdrowym ciele zdrowy duch” - sport i rekreacja.

29.08.2017r. Zajęcia komputerowe.

30.08.2017r. Ciekawe doświadczenia z fizyki i chemii.

31.08.2017r. Gry i zabawy ruchowe.

 

Zespół Szkół Nr 7 w Przyborowie

 Udział uczniów z Przyborowa w Dniach Jeleśni - występ zespołu tanecznego „Przyborów Dance”.

Wyjazd na Węgry.

Wyjazd na kolonie do Nowej Wsi Lęborskiej.

 

Zespół Szkół Nr 8 w Pewli Wielkiej

Wykaz zajęć prowadzonych podczas wakacji w ramach wolontariatu

21 lipca 2017r. ( piątek) o godz. 9.00 zajęcia taneczno-muzyczne.

23 lipca 2017r. (niedziela) występ Zespołu Folklorystycznego „Góralskie Nutki” w Jeleśni o godz. 16.00 – Dni Jeleśni.

11 sierpnia 2017r. ( piątek) godz. 9.00 zajęcia taneczno-muzyczne

13 sierpnia 2017r. (niedziela) udział Zespołu Folklorystycznego „Góralskie Nutki” w odpuście parafialnym – msz. Św. o godz. 11.30.

15 dzieci wzięło udział w wyjeździe nad morze organizowanym przez proboszcza parafii.

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pewli Wielkiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pewli Wielkiej, informuje, że w okresie wakacji na terenie szkoły będą organizowane zajęcia w filii biblioteki publicznej, udostępnione będą 2 boiska szkolne i plac zabaw dla dzieci, będą się odbywać spotkania Oazy Dzieci Bożych oraz przewidywane są dwa wyjazdy dzieci w góry, w tym w lipcu na Szyndzielnię, a w sierpniu miejsce wyjazdu do ustalenia. Uczniowie skorzystają również z wyjazdów wakacyjnych nad morze organizowanych przez tutejszego Proboszcza Księdza Jerzego Kolasińskiego.

Ze względu na prace remontowe w budynku szkolnym nie przewiduje się zajęć.

 

Szkoła Podstawa w Mutnem

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mutnem informuje, ze w czasie wakacji zaplanowano nstp. zajęcia:

- wycieczkę do Zakopanego (organizowana przez katechetkę),

- zajęcia w bibliotece.

 

Udostępnij Drukuj E-mail