Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Gmina Jeleśnia położona jest w północnej części Beskidu Żywieckiego, w Powiecie Żywieckim, w Województwie Śląskim. W skład Gminy wchodzi dziewięć sołectw: Jeleśnia, Korbielów, Krzyżowa, Krzyżówki, Mutne, Pewel Wielka, Przyborów, Sopotnia Mała i Sopotnia Wielka. 

Gmina Jeleśnia od wschodu graniczy z gminą Koszarawa, od zachodu z gminami Świnna, Radziechowy Wieprz i Węgierska Górka. Od południa z gminą Ujsoły, a od północy z gminami należącymi do województwa małopolskiego Lachowice i Zawoja. Południową granicę Gminy stanowi granica z Republiką Słowacką. 

Misją Gminy Jeleśnia jest wykorzystanie potencjału mieszkańców oraz środowiska naturalnego w celu zrównoważonego rozwoju całego jej obszaru, jako Gminy turystycznej, atrakcyjnej dla mieszkańców, podmiotów tutaj działających oraz przejezdnych i turystów.

Misja ta odpowiada na postulaty mieszkańców wszystkich sołectw, którzy poprzez udział w spotkaniach wyrazili chęć współudziału w rozwoju całej Gminy. Szereg sugestii, oceny dotychczasowych działań, określenie mocnych i słabych stron a głównie położenie geograficzne i naturalne zasoby, pozwoliły na wyodrębnienie domeny Gminy jaką jest turystyka. Zrównoważony rozwój ma mieć odzwierciedlenie w zagwarantowaniu poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej wszystkich mieszkańców i instytucji działających na terenie Gminy, również z miejscowości, które charakter turystyczny mają mniejszy. Koniecznym będzie promowanie inwestycji szanujących ład przestrzenny oraz środowisko naturalne, które muszą wpływać na polepszenie komfortu życia i zdrowie mieszkańców. Misja zakłada również udostępnienie zasobów potencjalnym i istniejącym przedsiębiorcom w celu ułatwienia tak zakładania jak i rozwoju funkcjonujących podmiotów gospodarczych, gwarantując w ten sposób stabilny dochód właścicielom oraz atrakcyjne i trwałe miejsca pracy dla mieszkańców Gminy.  Zakłada się także działania i pomoc dla pozostałych podmiotów z Gminy, w tym przede wszystkim organizacji pozarządowych, w celu pozyskania środków i pomocy w organizacji przedsięwzięć niemających w założeniach osiągnięcie zysków, ale wpływających na zachowanie tradycyjnych wartości regionu oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska naturalnego, w tym także zachowanie dziedzictwa narodowego.

Udostępnij Drukuj E-mail