Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Zespół Szkół Nr 2 w Jeleśni w ramach działalności kółka plastycznego od września 2015 roku realizuje Program Profilaktyczny pt.” Terapia przez sztukę”, finansowany przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleśni. W roku szkolnym 2016 / 2017 kontynuowano w/w program/ Jest on adresowany do wszystkich uczniów, wykazujących zainteresowania i zamiłowania plastyczne. Zajęcia prowadzone są przez Halinę Jakubiec nauczyciela plastyki.

Człowiek żyjący w warunkach cywilizacji technicznej powinien zachować swe możliwości twórcze, a to właśnie może stać się dzięki wychowawczemu oddziaływaniu sztuki. W czasach współczesnych trudno jest zachęcić dzieci i młodzież do twórczej działalności, która jest wypierana przez programy komputerowe z gotowymi wzorami. Sztuka pełni wielorakie funkcje. Szczególne znaczenie ma funkcja kształcąco- wychowawcza, ponieważ mobilizuje do twórczej pracy, budzi wiarę we własne siły, uczy dbałości o estetyczny wygląd nie tylko wykonanej pracy, ale i całego otoczenia człowieka. Sztuka wpływa również na kształtowanie wyobraźni twórczej, która odgrywa doniosłą rolę w rozwoju nauki i techniki. Sztuka pozwala poznać ludzi, kulturę, obyczaje i sądy. E.Majchert zauważa „sztuka jest odzwierciedleniem osobistych przeżyć, doznań, uczuć, poszerza głęboką wrażliwość... Dlatego może piękno malarstwa dziecięcego zostało odkryte przez artystów współczesnych.” Można powiedzieć, że nie tylko przez artystów, ale i nauczycieli plastyki w szkole.

Na zajęciach plastycznych „Terapia przez sztukę” w pracowni, w której panuje nastrój sprzyjający twórczości, dzieci i młodzież poznają tajniki warsztatu plastycznego, w tym różnorodne techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, rzeźbiarskie. Zajęcia prowadzone są w pracowni i w plenerze, dzięki czemu uczniowie uczą się wrażliwości na piękno w sztuce i w życiu. Wszystkie wykonane przez uczestników zajęć prace plastyczne można podziwiać w szkole na organizowanych wspólnie wystawach, które stanowią piękną wizytówkę Zespołu Szkół Nr 2 w Jeleśni.

Wśród wielu poznawanych technik plastycznych największym zainteresowaniem cieszą się rzeźby wykonane z materiałów odpadowych, takich jak plastikowe: butelki, kubeczki, pudełka, styropian, gazety, czyli „coś zrobione z niczego”. Wiele radości sprawiło dzieciom wykonanie dużych rozmiarów postaci Św. Mikołaja, różnorodnych aniołów ozdabianych wg własnych pomysłów przez dzieci i młodzież.  W związku ze Świętami Bożego Narodzenia uczniowie zaprojektowali również i wykonali sanie z Mikołajem zaprzężonym w cztery piękne renifery.  Na Święta Wielkanocne natomiast powstały świąteczne zajączki, kurczątka, pisanki w technice decoupague. A w związku z nadchodzącą wiosną dzieci zrobiły mnóstwo kolorowych ptaków, pszczółek i motyli. Uczestnicy zajęć poznali również technikę malowania na kamieniach i na desce, która stanowiła dla nich dużą atrakcję.

Warto więc dołożyć wszelkich starań, aby umożliwić jak najliczniejszej grupie dzieci i młodzieży udział w zajęć plastycznych takich jak „Terapia przez sztukę.”

Udostępnij Drukuj E-mail