Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Konkurs kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów, mistrzów uczących śpiewu i gry na instrumentach odbył się jako samodzielna impreza 48. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2017 roku.

Komisja w składzie: Anna Borucka-Szotkowska - przewodnicząca komisji, muzykolog, Stanisław Michałczak – muzyk, Zbigniew Wałach – muzyk, Katarzyna Pach-Sznepka - sekretarz jury wysłuchała 85 prezentacji muzyki ludowej, w tym: 22 kapel, 27 grup śpiewaczych, 6 solistów instrumentalistów, 7 solistów multiinstrumentalistów, 13 solistów śpiewaków, 7 mistrzów instrumentalistów z uczniami, 3 mistrzów śpiewaków z uczniami

W kategorii soliści śpiewacy najwyższą nagrodę, czyli Złote Żywieckie Serce zdobyła Józefa Sordyl z Korbielowa.

Józefa i Zofia Sordyl – siostry bliźniaczki zamieszkałe w Krzyżowej – to uznane twórczynie ludowe regionu żywieckiego. Są wiernymi kontynuatorkami tradycyjnych form sztuki zdobniczej i folkloru muzycznego górali żywieckich. Urodzone w Korbelowie w 1945 roku, razem mieszkają i wspólnie prowadzą gospodarstwo. Każdego roku, przez okres wiosny, lata i wczesnej jesieni, gospodarują w oddaleniu od osady, na Polanie.

Uzdolnienia artystyczne, bogaty repertuar gawędziarski, wokalny i taneczny oraz niezwykłe umiejętności wykonawcze wyniosły z domu rodzinnego. Tańca i śpiewu góralskiego uczyły się od swojej babci i mamy. Od najmłodszych lat śpiewają archaicznym „białym” głosem i gwarą góralską.

W rodzinnym domu i wsi poznały najstarsze zwyczaje i obrzędy regionalne. Obecnie przekazują wiedzę o życiu dawnej wsi młodemu pokoleniu, uczniom szkół z terenu gminy Korbielów. Uczestniczą w programach edukacyjnych popularyzujących tradycyjną regionalną kulturę muzyczną śpiewu i tańca, zwyczajów i obrzędów, zdobnictwa i plastyki obrzędowej.

Siostry Józefa i Zofia Sordyl od najmłodszych lat zajmują się także wykonywaniem plastyki obrzędowej: palm wielkanocnych, ozdób z wełny oraz szczególnie popularnych w regionie żywieckim kompozycji z bibułowych kwiatów: wieńców, bukietów, woniązek i kabłącków.

Od 1960 roku działają z Zespole Koła Gospodyń Wiejskich „Dziewięciornik” w Korbielowie, prowadzą również zespół młodzieżowy. Wraz z zespołem uczestniczyły w wielu przeglądach i festiwalach folklorystycznych, zdobywając nagrody i wyróżnienia – w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (I nagroda), Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu (nagroda „Złote Serce Żywieckie”), Festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej (nagroda „Złote Spinki”), konkursie gawędziarzy w Przybędzy, w przeglądzie Zespołów Kolędniczych i Obrzędowych „Żywieckie Gody” oraz w wielu konkursach regionalnych.

Twórczość Józefy i Zofii Sordyl w zakresie folkloru muzycznego (śpiewu i tańca) została wielokrotnie udokumentowana. Nagrania znajdują się w archiwach Radiowego Centrum Kultury Ludowej Polskiego Radia SA, w oddziałach terenowych Polskiego Radia w Katowicach i Lublinie, a także w archiwum Telewizji Katowice. 

Źródło: nagrodakolberg.pl

Udostępnij Drukuj E-mail