Oceny: (1 raz)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Masz pomysł na fajne działanie, jesteś mieszkańcem gminy Jeleśnia, to ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

Na działania ekologiczne, na projekty związane z aktywizacją i integracją lokalnej społeczności, a także na promocję zdrowego stylu życia. Pieniądze czekają. Uwaga Mieszkańcy Gminy Jeleśnia.

5 września ruszył konkurs grantowy firmy Żywiec Zdrój.

Lokalne Inicjatywy Społeczne to pilotażowy program grantowy firmy Żywiec Zdrój mający na celu wsparcie organizacji pozarządowych, jednostek oświatowych i nieformalnych grup działających na terenie gminy Jeleśnia. Pomysł ma zaktywizować mieszkańców gminy do działania na rzecz dobra wspólnego i zaproponowania pomysłów, których realizacja przyniesie konkretne korzyści dla społeczności. Łączna pula konkursu wynosi 50 000 zł, a wysokość dofinansowania może sięgać 5 tys. zł.

- Program został tak przygotowany, aby każdy mógł spróbować sięgnąć po grant, nie zniechęcając się skomplikowanymi procedurami i formalnościami. W większości przypadków wystarczy zapoznać się z regulaminem i wypełnić formularz – przekonuje Marcin Damaszk, Dyrektor Fabryki Żywiec Zdrój w Jeleśni. - Zasady przewidują nawet dofinansowanie inicjatyw zaproponowanych przez osoby fizyczne, o ile utworzą nieformalne grupy działania. Do ich założenia nie potrzeba żadnych urzędowych formalności. Co ważne, nie jest również wymagany wkład własny do projektu, a ci, którzy będą mieli problem z wypełnieniem wniosku w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do organizatora technicznego.

W tej edycji konkursu premiowane grantami będą projekty, odnoszące się do jednej z trzech kategorii konkursowych.

 

Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej, czyli działania mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej oraz środowisk sąsiedzkich w podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie:

* rozwijania dobra wspólnego,

* promocji kultury i lokalnego dziedzictwa,

* promocji walorów turystycznych,

* dzielenie wspólnych zainteresowań.

 

Ekologia, czyli działania mające na celu:

* poprawę, zachowanie i dbanie o stan środowiska naturalnego w miejscu, gdzie Wnioskodawca planuje projekt (m.in. ochrona bioróżnorodności, ekosystemów wodnych i leśnych, lokalnych pomników przyrody);

* wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat ekologii (m.in. poprzez inicjatywy, działania i programy edukacyjne).

Promocja zdrowia, w szczególności:

* popularyzacja zdrowego stylu życia oraz zwiększenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia,

* promowanie zdrowego odżywiania i prawidłowego nawodnienia,

* promowanie aktywności fizycznej jako elementu zdrowego stylu życia.

 

Nabór rusza 10 września i potrwa ok. miesiąca. Realizacja projektów rozpocznie się jeszcze w tym roku (15 grudnia) i potrwa do połowy kwietnia przyszłego roku. Wszystkie dokumenty oraz informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie internetowej www.lis-zywiec-zdroj.pl. Tam również uzyskać można kontakt do organizatorów i zapytać o dodatkowe informacje.

 

Udostępnij Drukuj E-mail