Oceny: (Bez ocen)
PLG_VOTE_USER_RATING
Bez komentarzy

Ta dynamicznie rozwijająca się gmina w najbliższym czasie będzie miała szansę, na jeszcze lepszy i szybszy rozwój. Możliwość taką stwarzają podpisane w ubiegłym tygodniu projekty i inwestycje.

W finalizowaniu umów uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Jeleśnia Bronisław Jafernik.

A mowa o:

* podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. "Wspólne dziedzictwo - polsko-słowacka akcja promująca dorobek kulturalny i tradycje pogranicza", na kwotę 40 116,45 €,

* odbiorze inwestycji pn. Zabezpieczenie odcinka drogi gminnej do Przysiółka Pudówka w Pewli Wielkiej w km 0+000-0+440. Koszt inwestycji 1 235 071,79 zł,

* przekazaniu placu budowy na inwestycję pn. Turystyka bez granic – rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina.

Inwestycja finansowana w ramach podpisanej umowy z Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w kwocie 1 324 641,20 €, w tym dla gminy Jeleśnia przypada kwota 770 703,24 €.

Udostępnij Drukuj E-mail