Bez komentarzy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki”, które odbędzie się 24 października 2017 r. o godzinie 17.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni ul. Plebańska 1.

Celem projektu jest czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i zasobów wodnych na wybranych terenach powiatu żywieckiego, kontynuacja bądź przywrócenie właściwego użytkowania siedliska, np. koszenia, ze wskazaniem odpowiednich terminów, technik i metod oraz kształtowanie składu gatunkowego właściwego dla siedlisk przyrodniczych, poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych i inwazyjnych. Istotne jest również usuwanie skutków mechanicznego niszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych.

Udostępnij Drukuj E-mail