Bez komentarzy

Już po raz szósty mogliśmy uczestniczyć w Targach Pracy i Edukacji w Jeleśni zorganizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania wszystkich uczestników i gości przez przedstawiciela Ochotniczych Hufców Pracy, a zarazem pracownika Młodzieżowego Centrum Kariery w Jeleśni. Oficjalnego otwarcia targów natomiast dokonał Zastępca Wójta Gminy mgr Bronisław Jafernik.
Wśród ponad trzydziestu wystawców znalazły się między innymi: agencje pośrednictwa pracy, liczni przedstawiciele lokalnych zakładów pracy i firm, delegacje szkół ponadgimnazjalnych, wysłannicy urzędów i instytucji, a nawet reprezentant Wojskowej Komisji Uzupełnień.
W gronie licznie przybyłych na targi gości dało się zauważyć sporo młodzieży, która mogła zapoznać się z ofertą kilku szkół, porozmawiać z ich uczniami oraz zastanowić się nad wyborem przyszłej edukacji. Każdy z odwiedzających miał możliwość spotkać się z poszczególnymi wystawcami, zorientować się w możliwości zatrudnienia lub zmiany kwalifikacji, poznać zasady rekrutacji, a także zaznajomić się z funkcjonowaniem urzędów. Można było sobie na przykład w dwie minuty założyć elektroniczne konto w ZUS-ie.
Inicjatorem przedsięwzięcia było Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Bielsku-Białej wraz z Wójtem Gminy Jeleśnia, do którego przyłączył się Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu.
Jak zapewniał w rozmowie Pan Tomasz Krzyżowski, doradca zawodowy w Młodzieżowym Centrum Kariery przy Gminie Jeleśnia, każdego kolejnego roku targi wzbudzają coraz liczniejsze zainteresowanie, czego dowodem są zamieszczone poniżej zdjęcia.
Aby urozmaicić same spotkania i wzbogacić ofertę, w ramach targów organizowane są również ogólnodostępne panele dyskusyjne, które pozwalają poszerzyć zgromadzonym wiedzę na temat rynku pracy i przygotować się do aktywnego w nim uczestnictwa. W tym roku odbyły się dwie takie dyskusje: „Rynek pracy miejsce spotkania i możliwości” oraz „Kreowanie własnego wizerunku i mowa ciała”. W celu uatrakcyjnienia wydarzenia dla młodzieży, zorganizowany został pokaz musztry, sztuk walki i samoobrony zaprezentowany przez uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących z Moszczanicy, który cieszył się sporym zainteresowaniem młodych ludzi.

„Dostajemy sygnały od firm corocznie uczestniczących w targach, że część ludzi, którzy odwiedzają targi znajduje później u nich zatrudnienie. Jest więc to doskonała okazja, zarówno dla przedsiębiorców na ciekawe zaprezentowanie się i pokazanie swoich ofert pracy, jak i dla osób poszukujących zatrudnienia, które na miejscu mogą poznać swojego potencjalnego pracodawcę” – mówił Tomasz Krzyżowski, co jest najlepszym dowodem na to, że takie bezpośrednie spotkania są potrzebne i przynoszą wymierne korzyści dla wszystkich ich uczestników, a także są świetną możliwością wymiany doświadczeń i oczekiwań uczniów, pracowników i pracodawców.

 

Udostępnij Drukuj E-mail