Bez komentarzy

Stacja kolejowa w Jeleśni, obecnie prawie bez życia, przy której zatrzymuje się ledwo kilka pociągów na tydzień. Stacja ta kryje wyjątkową ciekawostkę, o której wie niewielu mieszkańców naszego regionu… Tuż przed wojną wybudowano przy niej… kolejkę wąskotorową. Do czego służyła, kto nią podróżował, gdzie prowadziła i co się z nią stało?

W marcu 1939 roku teren Czech zostaje zajęty przez III Rzeszę, a Słowacja, która dotychczas była częścią Czechosłowacji ogłasza niepodległość. Na czele państwa Słowackiego staje mocno sympatyzujący z Hitlerem ksiądz Józef Tiso. Coraz wyraźniejsze stawało się zagrożenie niemieckim atakiem na Polskę od strony słowackiej. Wówczas zostaje podjęta decyzja o budowie fortyfikacji w Węgierskiej Górce oraz w okolicy Jeleśni, dokładniej w Krzyżowej i Przyborowie. Budowa bunkrów rozpoczęła się wiosną 1939. Jednocześnie podjęto decyzję o budowie kolejki wąskotorowej, jej realizację rozpoczęto w kwietniu tego samego roku. Kolejka została wybudowana siłami wojsk inżynieryjnych pod dowództwem majora Wacława Śliwińskiego, Junackich Hufców Pracy oraz okolicznych mieszkańców. Służyła do transportu materiałów na budowę fortów, oraz dowożeniu robotników ze stacji w Jeleśni na plac budowy. Kolejka miała z początku jeden tor, który ciągnął się od stacji w Jeleśni do Przyborowa, gdzie kolejka biegła przez plac, przed miejscową piekarnią, na którym był umiejscowiony plac rozładunkowy, a od placu kolejka biegła jeszcze 1,5 kilometra do Mocarek, na plac budowy fortów. Później zostało wybudowane odgałęzienie do Krzyżowej, gdzie kolejka kończyła się 300 metrów za budynkiem Straży Pożarnej. Na końcu kolejki była zwrotnica z odgałęzieniem do przepinania lokomotywy.

Według planów, po zakończeniu budowy fortów, kolejka miała służyć okolicznym mieszkańcom oraz turystom, jako dowóz do stacji w Jeleśni, gdzie pasażerowie mieli się przesiadać na pociąg w kierunku Żywca lub Suchej. Niestety, po zakończeniu kampanii wrześniowej kolejka została rozebrana przez okupanta.

Dzisiaj niewielu mieszkańców pamięta o tej kolejce. Także ślady jej istnienia nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Pozostały tylko wspomnienia najstarszych mieszkańców tych okolic oraz bunkry, które są świadkiem jej istnienia…

Udostępnij Drukuj E-mail