Bez komentarzy

Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu w związku ze złym stanem technicznym mostu zlokalizowanego w ciągu DP 1424 S w km 3+593 (okolice piekarni) - zgodnie z art. 20 pkt. 14 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, awaryjnie wprowadza ograniczenia zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10 ton, o czym informować będą stosowne znaki B-18 „10t” umieszczone na dojazdach do mostu.

Każdy przejazd pojazdu cięższego niż 10 ton niesie za sobą poważne ryzyko uszkodzenia i zniszczenia obiektu – katastrofy budowlanej, a przy tym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego użytkowników mostu.

Udostępnij Drukuj E-mail