Bez komentarzy

W poniedziałkowy, jesienny poranek 20 listopada w GOK w Jeleśni odbyło się podsumowanie XXII Konkursu Recytatorskiego Poetów i Pisarzy Regionu Beskidzkiego im. Magdaleny Zawady.

Podczas spotkania odbyło się ogłoszenie wyników, uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: gawędziarka Stefania Wróbel, wychowanka i uczennica Magdaleny Zawada oraz jej wnuk Paweł Panuś.

Poprowadziła go dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni pani Grażyna Patera, która jest inicjatorką i pomysłodawczynią tego konkursu. Sama znała poetkę i uczestniczyła w organizowanych przez nią wieczorach poetyckich, a po jej śmierci w 1996 r. za cel postawiła sobie kultywowanie pamięci o tej niezwykle utalentowanej artystce z Jeleśni. Pomogła w tym rodzina pani Magdaleny, która przekazała na rzecz GOK wiele pamiątek po zmarłej poetce, wśród których znajdują się rękopisy jej licznych wierszy, obrazy, pamiątkowe medale, świadectwa szkolne i zdjęcia.

Po przywitaniu laureatów i gości pani Stefania Wróbel opowiedziała kilka zabawnych gawęd tradycyjną góralszczyzną, wywołując uśmiech na twarzach zebranej publiczności.
Potem nadszedł czas na wspomnienia o artystce, która oprócz twórczości artystycznej aktywnie uczestniczyła w życiu mieszkańców, współpracując głównie z młodzieżą, którą angażowała do chórów i zespołów tanecznych lub organizując im liczne wycieczki po beskidzkich szlakach. Zaproszeni goście chętnie opowiadali o tym jak ją zapamiętali, co jej zawdzięczają i jaki wkład wniosła w ich życie.

Kolejnym etapem było podsumowanie całego konkursu, które przedstawiła pani Grażyna Patera udzielając przy okazji fachowych rad młodym recytatorom odnośnie doskonalenia własnego warsztatu, a po nim nastąpiły gratulacje i rozdanie nagród laureatom przez zastępcę Wójta Bronisława Jafernika, Stefanię Wróbel i Pawła Panusia.

Po odebraniu dyplomów część laurów zaprezentowała publiczności swoje umiejętności recytując wiersze i gawędy, które wspólnie z wychowawcami wybrali do konkursu.
Poniżej przedstawiamy występy Przemka Widucha z Jeleśni i Alicji Banasik z Pewli Wielkiej. Przemek opowiedział gawędę "Łapu capu", a Alicja wyrecytowała wiersz "Piosenka", oba utwory autorstwa patronki konkursu Magdaleny Zawady.

Po oficjalnym zakończeniu można było porozmawiać z zaproszonymi gośćmi o poetce i powspominać jej postać, życie w trudnych powojennych czasach, zagmatwane koleje losów rodzinnych, przypomnieć sobie jej twórczość wydawaną w większości przez nią własnymi staraniami. Wszyscy zastanawiali się kiedy znajdowała na nią czas wśród licznych obowiązków zawodowych, które musiała dodatkowo dzielić z opieką nad rodziną. Był też moment na liczne anegdoty oraz wspomnienia rodzinne i sąsiedzkie, radosne ale też czasem trudne i bolesne.
Dzięki swej wrażliwości, serdeczności i zaangażowaniu postać poetki jest ciągle żywa i doceniana przez mieszkańców gminy.

To niezwykle cenne, że są takie inicjatywy, które uwrażliwiają młodych ludzi nie tylko na lokalne tradycje, ale na piękno języka polskiego i kulturę, chroniąc jednocześnie od zapomnienia lokalnych artystów i rozpowszechniając ich dorobek. Pozostaje tylko życzyć, żeby w kolejnych edycjach konkursu dzieci i młodzież znów tak licznie wzięły w nim udział, poznając sylwetkę Magdaleny Zawadowej, nie tylko rodzimej artystki, ale też nauczycielki i animatorki, dla której wychowanie młodych ludzi było niezwykle ważną sprawą.

Udostępnij Drukuj E-mail