Bez komentarzy

Zwyczaj kolędowania „Trzech Króli” w Sopotni Małej sięga dawnych czasów i trwa po dzień dzisiejszy. W obrzędach „Trzech Króli” występowali pełnoletni mężczyźni z muzykantami, Aniołem, Żydem i Augustem. Śpiewali oni kolędy, składali życzenia domownikom, a za otrzymane datki zapraszali na wspólną zabawę w remizie, gdzie głównie zaproszeni byli mieszkańcy, których domy odwiedzali. Żyd i August nie wchodzili do domów, zabawiali publiczność na zewnątrz, szczególnie dzieci i dziewczyny. Taki obchód wsi trwał trzy dni.

W okresie II wojny światowej okupanci niemieccy zakazali obchodów wszelkich uroczystości i zabaw, zresztą ludność ze wsi została bestialsko wysiedlona, wywieziona do lagrów na przymusowe roboty do Niemiec lub zamordowana. Po odzyskaniu niepodległości tradycja wróciła. Przerwano ją na dziesięć lat od 1994 – 2004 roku. Rok 1993 był ostatnim, w którym „Trzej Królowie” odwiedzili sopotniańskie domostwa.

Dzięki Zespołowi Regionalnemu „Romanka” do Sopotni Małej wróciła tradycja „Trzech Króli” w roku 2005. Od tego czasu zespół „Romanka” kultywuje autentyczny zwyczaj kolędowania od domu do domu w Sopotni Małej.

W tym roku Trzej Królowie Sopotniańscy kolędowali w Sopotni Małej przez trzy dni. Rozpoczęli w święto Trzech Króli 6 stycznia w sobotę, a zakończyli 8 stycznia w poniedziałek. Trzej Królowie Sopotniańscy z Zespołu Regionalnego ROMANKA odwiedzili wielu gospodarzy w Sopotni Małej. Kolędnicy przyjmowani byli bardzo chętnie.

Natomiast 13 stycznia 2018r. w sobotę już po raz XI odbyła się impreza folklorystyczna Kolędowanie w Sopotni Małej. Organizatorami imprezy byli: Gmina Jeleśnia, Gminny Ośrodek Kultury w Jeleśni, Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne Romanka w Sopotni Małej, Koło Gospodyń Wiejskich w Sopotni Małej, Ochotnicza Straż Pożarna w Sopotni Małej, Sołtys Sołectwa Sopotnia Mała. Impreza została zrealizowana w ramach realizacji projektu „Kultywowanie tradycji kolędniczych i karnawałowych w Sopotni Małej przez Zespół Regionalny Romanka ” dofinansowanego przez firmę Żywiec Zdrój w ramach konkursu grantowego „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia - edycja 2017”.
Impreza rozpoczęła się w plenerze korowodem kolędników. Przez wieś maszerowali Przebierańcy z Żabnicy oraz Trzej Królowie z Zespołu Regionalnego Romanka. Robili przy tym mnóstwo uciechy dla mieszkańców i turystów.

Dalsza część Kolędowania w Sopotni Małej miała miejsce w Domu Strażaka. Kolędowali tam: Przebierańcy z Żabnicy, kapela góralska z Żabnicy pod kierunkiem Czesława Pawlusa, Trzej Królowie Sopotniańscy, Ognisko Twórczości Artystycznej Fundacji Braci Golec, zespół regionalny ROMANECKA z Sopotni Małej, zespół regionalny GÓRALSKIE NUTKI z Pewli Wielkiej. Zespół regionalny ROMANKA i KGW Sopotnia Mała przygotowali specjalnie na tą imprezę program Sopotniańskie Ostatki. Przedstawili starodawny zwyczaj Niesopuśnicy, taniec Bon na urodzaj kwacków oraz potańcówkę ostatkową.
Wszystkie zespoły zaprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny. Zachwycały zarówno kolędy śpiewane przez dziecięce zespoły, jak i autentyczne zwyczaje obrzędowe prezentowane przez zespoły z Żabnicy i Sopotni Małej.


Autor: Beata Gołek-Kasprzak

Następnie, jak to w sopotniańskim zwyczaju bywało, mieszkańcy wsi bawili się na zabawie karnawałowej z kapelą góralską EŚTA do późnych godzin nocnych. W imprezie oraz zabawie wzięło udział wielu mieszkańców Sopotni, jak również wiele osób, które przyjechały specjalnie na Kolędowanie do Sopotni. Publiczność w Sopotni Małej nigdy nie zawodzi. Ta impreza jednoczy wiele pokoleń oraz wiele środowisk. Cała wieś angażuje się w organizację tej imprezy. Składamy serdeczne podziękowania dla Marii Jafernik, która od lat dba o kultywowanie folkloru sopotniańskiego, Pawłowi Jafernikowi, który ją wspiera w tych działaniach oraz Władkowi Gruszka- sołtysowi i radnemu z Sopotni, który dba o rozsławienie swojej wsi.

W imprezie wzięli udział m.in.  Poseł RP Małgorzata Pępek,  Ryszard Nowak- przewodniczący Rady Gminy Jeleśnia, Kazimierz Dybek i Jan Krzyżowski- wiceprzewodniczący Rady Gminy Jeleśnia, Władysław Gruszka- radny i sołtys Sopotni Małej, Alicja Klimczak- sekretarz Gminy, Bronisław Jafernik- kierownik referatu oświaty.

Więcej filmów i zdjęć dostępnych na stronie Gminy Jeleśnia i GOK w Jeleśni.

Źródło: GOK w Jeleśni

 

Udostępnij Drukuj E-mail