1 komentarz

16 stycznia 2018r. odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek „Pastorałka Żywiecka 2018” organizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Żywcu.

W konkursie zorganizowanym w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu Gminę Jeleśnia reprezentował dziecięcy zespół regionalny „Góralskie Nutki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Pewli Wielkiej. Również w tym roku odnieśli ogromne sukcesy artystyczne. W kategorii zespołów folklorystycznych w grupie wiekowej przedszkola I miejsce zajął zespół "Mini Góralskie Nutki" z przedszkola w Pewli Wielkiej. Natomiast w grupie wiekowej szkoła podstawowa klasy I-III również I miejsce zajął zespół "Góralskie Nutki" z Zespołu Szkół w Pewli Wielkiej. W kategorii zespołów wokalnych w grupie młodzieży gimnazjalnej  II miejsce zajął zespół wokalny z Zespołu Szkół w Pewli Wielkiej. Gratulujemy laureatom !!!

Zespół „Góralskie Nutki” działa w Zespole Szkół nr 8 w Pewli Wielkiej od 2002 r. Skład zespołu ulega ciągłej zmianie, gdyż co roku odchodzą absolwenci, a na ich miejsce wstępują nowi, młodsi uczniowie. W czasie zajęć dzieci i młodzież uczą się pieśni regionalnych, przyśpiewek, tańców, kolęd i pastorałek. W ciągu roku szkolnego opracowany jest program artystyczny na uroczystości szkolne i okolicznościowe.

Zespół uświetnia występami wiele imprez szkolnych, gminnych i parafialnych. Wiele razy Zespół „Góralskie Nutki” pokazał się ze śpiewem i tańcem na scenie podczas Dni Jeleśni oraz brał udział w przeglądach i konkursach kolędniczych. Corocznie kolęduje w Sopotni Małej, Korbielowie, kościele parafialnym w Pewli Wielkiej.

Czterokrotnie uczestniczył w konkursie „Pastorałka Żywiecka”, gdzie w 2014 r. zdobył III miejsce- brązową gwiazdę betlejemską. W roku 2016 za śpiew pastorałek „Gore gwiazda” i „Słyszę z nieba muzykę” zdobył I miejsce w kategorii zespołów regionalnych szkół podstawowych kl. IV-VI oraz nagrodę w postaci złotej gwiazdy betlejemskiej.  W roku 2017  „Góralskie Nutki” z Zespołu Szkół nr 8  w Pewli Wielkiej zdobyły I miejsce- Złotą Gwiazdę Betlejemską w kategorii zespołów folklorystycznych w grupie wiekowej klasy IV- VI szkoły podstawowe. Natomiast w kategorii solistów i duetów, w grupie wiekowej gimnazja duet Artur Byrtek i Ewelina Buława z Zespołu Szkół nr 8 w Pewli Wielkiej również zdobył I miejsce- Złotą Gwiazdę Betlejemską.

W okresie kolędniczym 2017 każdą niedzielę dzieci z Góralskich Nutek kolędowały w kościołach na całej Żywiecczyźnie, aby zdobyć środki finansowe na wyjazd zespołu do Watykanu w maju 2017 r.

Zespół „Góralskie Nutki” kultywuje tradycje muzyczne regionu, zaszczepia w sercach dzieci i młodzieży szacunek do kultury naszych przodków. Jest chlubą naszej szkoły, a jego sukcesy stanowią źródło satysfakcji dzieci, wychowawców i rodziców.

Patronat nad zespołem  sprawuje dyrektor Zespołu Szkół nr 8 w Pewli Wielkiej Lucyna Słowik. Opiekunami zespołu są Lucyna Prochownik i Marcin Jandulski.

Źródło: GOK w Jeleśni

 

Udostępnij Drukuj E-mail