Bez komentarzy

Wczoraj odbyło się uroczyste podsumowanie pilotażowego programu grantowego, utworzonego przez firmę Żywiec-Zdrój dla Gminy Jeleśnia. O jego założeniach i szczegółach pisaliśmy tutaj. Do programu Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia, bo taką nazwę nosi owa inicjatywa, zgłoszonych zostało 26 projektów, które zostały wysoko ocenione przez organizatora i ze względu na ich dużą wartość dla lokalnej społeczności i bardzo ciekawe pomysły firma Żywiec-Zdrój zwiększyła pulę kwotową do rozdysponowania z 50 do 70 tysięcy złotych, wszystko po to, aby wyróżnić większą ich liczbę. Docenionych zostało aż 17 pomysłów, które otrzymały granty w wysokości od 2 do 5 tysięcy złotych.

Program został tak pomyślany, żeby maksymalnie ułatwić wypełnienie procedur formalnych, a udział w nim mogły wziąć udział nawet osoby fizyczne, w ramach grup nieformalnych, nie posiadając nawet wkładu własnego. Liczył się więc pomysł i ciekawa idea. Można było także liczyć na pomoc organizatora technicznego na każdym etapie.

Marcin Damaszek Dyrektor Fabryki Żywiec Zdrój S.A. w Jeleśni, tak przedstawił zamysł tej inicjatywy: "Żywiec Zdrój kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju. Czerpiąc ze źródeł, dba o naturę, z której pochodzi woda oraz o ludzi, którzy ją wydobywają. Troska o otoczenie to niezwykle ważny aspekt funkcjonowania firmy. Żywiec Zdrój realizuje wiele działań społecznych, które wynikają z naszej misji i  z odpowiedzialności, jaką czujemy wobec miejsca, w którym działamy oraz jego mieszkańców. Na tym nie poprzestajemy, chcemy umożliwiać mieszkańcom Jeleśni realizację własnych inicjatyw, które wpłyną na promocję zdrowia, podnoszenie świadomości ekologicznej i integrację społeczną".

W Gminnym Ośrodku Kultury zostały zwycięzcom wręczone symboliczne czeki, a ich projekty zostały zaprezentowane zebranej publiczności. Poniżej przedstawiamy listę docenionych projektów. Wszystkie zostaną sfinalizowane, bądź już są wcielane w życie, a ich realizacja przyczyni się z pewnością do rozwoju, podniesienia oraz wyeksponowania walorów Gminy Jeleśnia, przyczyniając się jednocześnie do aktywizacji jej mieszkańców.
Najwięcej wyróżnień, bo aż 10 przyznano w kategorii "Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej", 4 w kategorii "Ekologia" i 3 w "Promocji zdrowia":

 • Stowarzyszenie POLARIS OPP –„ Nasze otoczenie - nasze środowisko” (61 pkt): 4961,72 zł.
 • Fundacja K2 - "Bądź bezpieczny na drodze" (57,8 pkt): 5000 zł.
 • Fundacja 9sił – „Galeria Płot” (57,8 pkt): 4650 zł.
 • Stowarzyszenie Ekorozwój i Ochrona Lasów – „Woda i las wokół nas” (56,6 pkt): 3500 zł.
 • Polski Związek Wędkarski, okręg Bielsko-Biała – „Czyste rzeki - edukacja ekologiczna młodzieży” (54,8 pkt): 4700 zł.
 • Nieformalna Grupa Działania + OSP Pewel Wielka – „Z nowym rokiem - nowe wyzwania” (54,6 pkt): 4990 zł.
 • Stowarzyszenie na Rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżówki – „Muzeum na rozdrożu wsi Krzyżowa i Krzyżowa i Krzyżówki” (54,2 pkt): 3650 zł.
 • Szkoła Podstawowa w Mutnem – „Czy 3-mam się zdrowo?” (52,6 pkt): 2025 zł.
 • Zespół Szkół Nr 6 Szkoła Podstawowa w Sopotni Małej – „Re-konstrukcje tradycji” (50,8 pkt): 4000 zł.
 • Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "ROMANKA" z Sopotni Małej – „Kultywowanie tradycji kolędniczych i karnawałowych w Sopotni Małej przez Zespół Regionalny Romanka” (50,4 pkt): 4000 zł.
 • Stowarzyszenie Rodziców i Pracowników Przedszkola w Przyborowie "Promyk" – „Z kulturą między pokolenia” (49,6 pkt): 4510 zł.
 • Klub malarski "Trapez" – „Między Sopotnią, a Koszarawą” (49,4 pkt): 4000 zł.
 • Beskidzkie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Kształcenia Ludności – „Chrońmy bioróżnorodność – ekologiczne pszczelarstwo” (49 pkt): 4000 zł.
 • Fundacja Pomocy Potrzebującym pod patronatem Niepokalanej – „Integracyjna Grupa Teatralna” (48,8 pkt): 4000 zł.
 • Klasztor Dominikanów w Korbielowie – „Wspólne podnoszenie walorów turystycznych Korbielowa poprzez sentymentalne podróże do czasów PRL na przykładzie motoryzacji, elektroniki i sprzętu AGD z czasów minionych zgromadzonych w Muzeum Motóra w Korbielowie. Renowacja samochodu marki Żuk A-15” (48,4 pkt): 4000 zł.
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pewli Wielkiej – „Promocja kultury  i lokalnego dziedzictwa oraz walorów turystycznych miejscowości Pewel Wielka” (48,2 pkt): 4000 zł.
 • Ludowy Klub Sportowy "Sopotnia" – „Wiosna w Sopotni - piknik sportowo-rekreacyjny” (46,8 pkt): 4000 zł.

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym! Jak zapowiedziała firma Żywiec-Zdrój Program będzie miał kolejną edycję pod koniec tego roku. Będziemy o nim na pewno informować i zachęcać do wzięcia w nim udziału.

Plakat: http://www.lis-zywiec-zdroj.pl/

Udostępnij Drukuj E-mail