Bez komentarzy

Końcem stycznia miało miejsce uroczyste wręczenie grantów ufundowanych przez firmę Żywiec-Zdrój w I edycji programu Lokalne Inicjatywy Społeczne dla Gminy Jeleśnia. Pisaliśmy o nim TUTAJ. Jednym z 17 beneficjentów został Klub Malarski "TRAPEZ" działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni. Klub jest miejscem spotkań twórców z naszego regionu i powstał w celu stworzenia miejsca i atmosfery dla indywidualnych poszukiwań artystycznych i rozwijania swoich pasji. Warsztaty poszerzają twórcze możliwości w dziedzinie rysunku i malarstwa, a w jego zajęciach uczestniczą osoby od 15 roku życia.

Klub uzyskał grant dla swojego projektu pod nazwą "Między Sopotnią, a Koszarawą"  w ramach, którego przeprowadził cykl warsztatów malarskich, a obecnie ogłosił konkurs malarski i fotograficzny połączony z organizacją wystawy plenerowej.

Celem tego konkursu jest m.in. zwrócenie uwagi na piękne i ciekawe miejsca w Gminie Jeleśnia, zaszczepienie u dzieci i młodzieży potrzeby tworzenia, uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata i przyrody oraz kształtowanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz promocję szeroko pojętej ekologii.

Jeśli chodzi o konkurs malarski, format i technika prac jest dowolna, ograniczona limitem trzech prac, natomiast na konkurs fotograficzny można nadesłać maksymalnie 5 prac w formacie jpg na płycie CD lub DVD.

Termin nadsyłania prac został ustalony do dnia 27 marca 2018 r., a rozstrzygnięcie będzie ogłoszone w kwietniu i połączone zostanie z uroczystym otwarciem wystawy pokonkursowej.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w GOK w Jeleśni lub na stronie internetowej TUTAJ, gdzie znajduje się również karta zgłoszeniowa.
Zachęcamy gorąco do wzięcia w udziału w konkursie nie tylko pasjonatów malarstwa i fotografii.

Uczestnicy warsztatów podczas twórczej pracy:

Zdjęcia: Klub Malarski TRAPEZ, profil FB

Udostępnij Drukuj E-mail