Bez komentarzy

Dziś w Jeleśni o godzinie 16:30 uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego i fotograficznego "Między Sołą, a Koszarawą" przeprowadzonego przez Klub Malarski "Trapez", który został zrealizowany dzięki grantowi firmy Żywiec-Zdrój " „Lokalne Inicjatywy Społeczne w Gminie Jeleśnia - edycja 2017”

Do konkursu przystąpiło 24 uczestników, którzy ponad dwa miesiące wcielali w życie swoje artystyczne pomysły byli, a efekty ich pracy będzie można oglądać w od dziś w Gminnym Ośrodku Kultury w Jeleśni. Podczas dzisiejszego otwarcia wystawy twórcy tych dzieł zostaną też uhonorowani dyplomami i nagrodami.
Zachęcamy gorąco do odwiedzenia i

Celem  konkursu było:
-zwrócenie uwagi na piękne i ciekawe miejsca Gminy Jeleśnia
-zaszczepienie wśród dzieci i młodzieży  potrzeby tworzenia
-uwrażliwienia na otaczające piękno przyrody
-promowanie ekologii i zachowania czystości szczególnie w obrębie potoków przepływających przez Jeleśnię
-rozwijanie i kształtowanie wyobraźni  i wrażliwości estetycznej
-rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży
-prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej i fotograficznej
-kształtowanie świadomego odbiorcy sztuki
Konkurs został przeprowadzony w 2 dziedzinach artystycznych:
a) plastycznej
b) fotograficznej

Zdjęcia: GOK Jeleśnia
Plakat: Klub Malarski "Trapez"

 

Udostępnij Drukuj E-mail