Bez komentarzy

Na początku XVII wieku była znaczącą wsią, a wzmianka o niej pojawia się w wykazie wsi Państwa Żywieckiego. Jednak jej prapoczątków szukać należy na górze Zabawie, gdzie od najdawniejszych czasów miejsce to było punktem zabaw urządzanych na koniec polowania.

Położona w południowo - zachodniej części Beskidu Żywieckiego gmina Milówka dziś dzięki swym niezwykłym walorom turystycznym, stanowi chętnie odwiedzaną przez turystów miejscowość. Milówka rozciąga się wzdłuż koryta rzeki Soły, a otaczają ją malownicze szczyty Baraniej Góry, Hali Boraczej i Prusowa.

Zdj. Szymon Pytel

Milówka historycznie

Do 1623 roku należała do rodziny Komorowskich. Następnie przeszła w posiadanie królowej Konstancji, drugiej żony Zygmunta III Wazy - i to  za jej czasów utworzono w roku 1630 w Milówce parafię, co bardzo podniosło rangę wsi. Wiek XVIII przyniósł Milówce powstanie instytucji o charakterze administracyjnym, gospodarczym, kulturalnym i usługowym. Ten dynamiczny rozwój sprawił, iż na przełomie XIX i XX wieku Milówka była małym miasteczkiem: funkcjonował w niej sąd okręgowy wraz z aresztem aż dla 15 wsi Żywiecczyzny. Miejscowość była jednak często niszczona przez wylewająca Sołę i panujące epidemie cholery. W XIX wieku Milówka posiadała m.in swój bank, stację kolejową, straż pożarną, szkołę powszechną, urząd skarbowy, notariat, aptekę i pocztę. 90% zamieszkującej miejscowość ludności stanowili Polacy, pozostała część to ludność pochodzenia żydowskiego. W okresie międzywojennym Milówka była miejscowością letniskową. W czasie II wojny światowej została zajęta przez okupanta 2 września 1939 roku, a wyzwolona 6 kwietnia 1945 roku.

Co warto zobaczyć?

Zdj. Szymon Pytel

Milówka

* Kościół Parafialny pw. Najświętszej Marii Panny - poprzednikiem obecnego kościoła był kościół drewniany pochodzący z XVII wieku, a jego fundatorką była królowa Konstancja.  Nowy murowany kościół postawiono w 1839 roku.

Zdj. Szymon Pytel

* Kaplica pw. św. Antoniego - według legendy pierwszym fundatorem kaplicy był król Jan III Sobieski. Gotycką kapliczkę z Matką Boska wyrzeźbił wraz z uczniami kierownik szkoły Józef Szczotka w 1925 roku. W 1947 r. w Milówce odbywały się misje święte. Podczas ich zakończenia Krzyż Misyjny był procesyjnie niesiony od kaplicy na cmentarz. W tymże roku kaplica została odnowiona także wewnątrz.

* Muzeum Stara Chałupa - zabytkowy drewniany dom, który jest przykładem tradycyjnego budownictwa Żywiecczyzny i jednym z najstarszych przykładów architektury ludowej. Lokalna legenda głosi, że w chałupie miał się zatrzymać król Jan Kazimierz podczas ucieczki przed Szwedami. Miał tu nocować również Jan III Sobieski w drodze do Wiednia. Jej powstanie datuje się na 1739 rok. Stara Chałupa” to nie tylko muzeum, w którym zwiedza się ekspozycje, ale również miejsce spotkań, podczas których można zobaczyć pokaz przędzenia wełny, łuskania fasoli czy skubania pierza.

* "Krzyż Grunwaldu" na Sumowej Grapie - 15 lipca 1910 roku został odsłonięty na Sumowej Grapie pomnik z krzyżem w pięćsetną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Po długich staraniach mieszkańców Milówki pomnik został odbudowany czynem społecznym przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Milówce i odsłonięty w 1986 roku.

* Pomnik Walczącym o Niepodległość - "I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Motto to zostało uwiecznione na pomniku, który został odsłonięty 3 maja 1991 roku w centrum Milówki. Przypomina nam on pokolenia Polaków walczących o naszą niepodległość.

* cmentarz żydowski - powstał prawdopodobnie w 1891 roku. Ostatni znany pochówek miał miejsce w 1939 roku. Po wojnie wiele macew zostało uszkodzonych, a do dziś przetrwało około stu całych nagrobków

* Leśny Gród - urokliwe miejsce pełne akcentów związanych ze słowiańskimi wierzeniami. To idealne miejsce na spacer i odpoczynek wśród różnorodnej roślinności. Ogród znajduję się przy trasie zielonego szlaku prowadzącego na Halę Boraczą.

* kaplica pw. św. Marii Magdaleny - usytuowana jest na cmentarzu rzymsko-katolickim w Milówce i pochodzi z XIX wieku.

Zdj. Szymon Pytel

Kamesznica:

* Pomnik Pomordowanych - 145 rodzin (1269 osób) w październiku 1940 roku zostało pozbawionych mienia i wysiedlonych. Oddziały partyzanckie AK na terenie Żywiecczyzny prowadziły akcje dywersyjne w grupach 10-20 osobowych. W skutek prowokacji i donosów szpiegów nastąpiły w lipcu i sierpniu 1943 roku masowe aresztowania w Kamesznicy, Sopotni Małej i Wielkiej, Węgierskiej Górce i w Żabnicy przeważnie wśród gajowych i okolicznej ludności, która miała bliski kontakt z partyzantami. Aby przeciwdziałać rozwojowi akcji partyzanckiej, Niemcy przeprowadzili dwie masowe egzekucje w jednym dniu 3 września 1943 roku w Kamesznicy i Żabnicy

Zdj. Szymon Pytel

* Zespół Pałacowo - Dworski - obiekt powstał w latach 1830-33 z inicjatywy ówczesnych właścicieli Teresy i Marcelego Potockich. Obecnie wpisany jest cały zespół dworsko-pałacowy do rejestru zabytków w Polsce i znajduje się na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego.

* Kaplica pw. Matki Bożej Szkaplerznej - kościółek zbudowano w 1851 roku w miejscu, w którym – wg legendy – w krzewie dzikiej róży hrabinie Teresie ukazała się postać Matki Bożej. Obiekt rozbudowano w latach 50. XX w. W ołtarzu głównym znajduje się obraz MB Szkaplerznej, a nieopodal płynie cudowne źródełko.

Zdj. Szymon Pytel

Laliki

* Drewniany kościółek na Pochodzitej - w miejscu małej kaplicy strawionej pożarem w 1947 roku z inicjatywy ks. Stanisława Fijałka wybudowany został w 1965 roku kościółek pw. Nieustającej pomocy. Kościółek jest typowym przykładem góralskiej sztuki ludowej. Wnętrze kościółka jest odbiciem możliwości i swoistego zmysłu artystycznego miejscowych artystów.

Zdj. Szymon Pytel

* Kapliczka na Pawlicznym - pochodzi z 1836 roku i jej powstanie otoczone jest legendą, według której w tym miejscu miał się zatrzymać król Polski Jan Kazimierz, wracający ze Śląska do stolicy. Odwiedzić miał ją również król Polski Jan III Sobieski, idący na odsiecz wiedeńską czy żołnierz, który w tym miejscu zobaczył Matkę Boską. Jednakże najbardziej prawdopodobną przyczyną jej powstania było dziękczynienie jednego z mieszkańców za uratowanie zdrowia bądź życia.

Zdj. Szymon Pytel

Szare:

* zabytkowa dzwonnica - powstała w 1784 roku i została ufundowana przez najbogatszych gospodarzy tej miejscowości.

Nieledwia

* zabytkowa dzwonnica - stoi na miejscu dawnej karczmy. Na dzwonie widnieje data 1913 rok.  Według ludowych podań przyniosła go woda podczas powodzi i ma on moc rozpędzania chmur burzowych.

Imprezy kulturalne:

Żywieckie Gody

Przegląd Piosenki Religijnej

Dni Milówki

Noc Świętojańska

Spotkanie z tradycją

Hubertus

Dni Trzeźwości

Pasterska Jesień w Kamesznicy

Udostępnij Drukuj E-mail