Bez komentarzy

Trwa realizacja nowego projektu polsko - słowackiej współpracy transgranicznej, który dla Milówki oznaczać będzie tylko jedno - większą bazę atrakcji turystycznych i wzrost miejsc wypoczynkowych zarówno dla mieszkańców gminy, jak i dla turystów. Już w kwietniu bowiem podpisana zostanie umowa pomiędzy Krasnem nad Kysucou a Wspólnym Sekretariatem Technicznym w Krakowie, który jest koordynującą realizację projektów polsko - słowackich.  Gmina słowacka bowiem jest w tym programie partnerem wiodącym.

W koncepcji projektu partnerami po stronie polskiej jest gmina Milówka i Rajcza; po stronie słowackiej - Krasno nad Kysucou, Oscadnica i Dunajov. Celem programu jest rozbudowa istniejących już ścieżek rowerowych. Po stronie polskiej zmodernizowanych zostanie pięć jej odcinków:

* obecna ścieżka rowerowa kończy się na wysokości ulicy Wodnej w Milówce. Kolejnym jej etapem jest dobudowanie nowego odcinka, który kończył się będzie na wysokości Biedronki.

* kolejna ścieżka zakłada połączenie z gminą Rajcza. Obecna kończy się na wysokości mostu u Kuli. Od granicy gmin zostanie prawdopodobnie poprowadzona do parku w Rajczy.

* połączenie z istniejącym odcinkiem ścieżki rowerowej, czyli przejście pod mostem na rzece Sole (kier. Kamesznica)

* odnowienie zniszczonej ścieżki rowerowej; od mostu kolejowego na Nieledwię w kierunku torów kolejowych

* ścieżka rowerowa do osuwiska w Prusowie. Tu powstaną także tablice informacyjne i wieża rowerowa.

W ramach projektu powstaną także trzy parkingi typu "parkuj i jedź". Zlokalizowane będą obok stacji paliw w Milówce, w parku gminnym i za budynkiem Urzędu Gminy i GOKu.

Nowymi ścieżkami rowerowymi pojedziemy prawdopodobnie jeszcze jesienią. Koszt inwestycji realizowanej w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Polsko - Słowackiej 2014 - 2020 wyniesie 1.834.967,41 zł. Dofinansowanie na ten cel to kwota 1.559.722,18 zł. Wkład własny - 275.245,23 zł.

Udostępnij Drukuj E-mail

Inne artykuły